Konsekwensies om Openbaring en Profesie te ignoreer

photo.jpg

Dikwels is daar  fantastiese opkomste tydens Openbaring-preke. CD bestellings van preke is hemelhoog en  kerke is propvol. Mense is honger vir die Heilige Gees en vir Woord. Almal wil weet hoe en wanneer hierdie wêreld gaan eindig, en selfs hardekwasse begin skielik bid as daar ‘n aardewing in Benoni dreig. Hierdie behoefte word in hulle harte wakker gemaak deur die Heilige Gees. Dis die genade van die Jesus wat maak dat ore oopgaan en harte ontvang.

Openbaring is ‘n faset van profesie. Profesie is ‘n baie wye veld. Die doel is nie nou om dit te verduidelik nie, dis ‘n gawe waarvoor jyself kan bid en ontwikkel soos die Heilige Gees jou lei. Wat wel ONTSAGLIK BELANGRIK IS, IS OM AANDAG AAN DIE WOORDE VAN DIE OPENBARING TE GEE.

God hou ons verantwoordelik as ons waarheid ignoreer. In die boek van Daniël het Hy die gelowiges verantwoordelik gehou omdat hulle Daniël se profetiese woorde en boodskappe verag het (70 weke van Daniël in hoofstuk 9). Om te luister en TE GEHOORSAAM is die fondasie (wortels) van alle Eindtyd Profesieë.

Net soos wat die koms van die Messias akkuraat deur Daniël voorspel was in presies die gegewe tydperk, sal die wederkoms van Jesus presies en akkuraat wees tot op die sekond wat Vader dit bepaal. Op 6 April 32 AD, het Jesus in Jerusalem ingery gekom op ‘n donkie. Die mense het gegil en geskree en gejuig en was daar in hope, MAAR HULLE HET NIE GEWEET DAT JESUS GEKOM HET MET ‘N BOODSKAP VAN REDDING EN OM HULLE TE ROEP OM REG TE MAAK MET HOM NIE. Jesus het gehuil daaroor en gesê dat Hy hulle so baie keer wou toemaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar hulle het hulle bly afvee aan die boodskap om Hom te kies. (Lukas 13:34) Dit is eenvoudig onverantwoordelik om verskeie waarskuwings te ignoreer.

VERANTWOORDELIKHEID beteken:

 • Om sonde KLAAR te maak en neer te sit,
 • Met God te gaan praat en te bid en te skuus en dit te bedoel
 • Om geregtigheid in te bid en te doen in jou lewe
 • Om visie en profesie te respekteer
 • Om Jesus te aanbid as die Gesalfde van God en Hom te respekteer.

In Hebreeus skets dit die volgende prentjies:

 • Sit ‘n muilband of ‘n tronk-hokkie rondom sonde en rebellie
 • Maak jou sondes toe asof jy dit in ‘n botteltjie sit en lugdig verseël
 • Vat verantwoordelikheid vir droogmakery en besef daar is slegte konsekwensies, dis nie God wat ‘n paaiboelie is nie. As jy aartappels plant kom daar nie lelies op nie
 • Verseël visie en profesie in jou hart (soos Maria gemaak het en die woorde wat oor haar seun Jesus gegee is, binne in haar hart bewaar het en dikwels daaroor gedink het)
 • Wy jouself en jou liggaam toe aan God want dit is die Tempel van die Heilige Gees. Bar Ones en bier moet die tweede plek vat. Party keer grawe mens ‘n graf met jou eie vurk omdat jy alles wat jy sien deur jou nek druk. SELFBEHEERSING is die moeder van geloof.

In gewone taal beteken dit dat God ‘n vinnige einde sal maak aan alle parmante en blatante, aspris ongehoorsames. Hy wil Sy kinders afsonder vir ‘n verhouding met Hom, en wil hê dat hulle gedurig aan Hom en aan regte dinge dink.

Lk 19:41-44: And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, Saying, If you had known, even thou, at least in this your day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from your eyes. For the days shall come upon you, that your enemies shall cast a trench about you, and compass you round, and keep you in on every side. And shall lay you even with the ground, and thy children within you; and they shall not leave in thee one stone upon another; because you knew not the time of your visitation.

Hierdie is nie veroordeling nie. Jesus is LIEFDE. God se natuur is LIEFDE. ‘n Ma sê nie vir ‘n kind hy moenie oor ‘n besige straat hardloop omdat die Ma lus is om dominerend te wees en die kind te foeter nie. Sy sê dit omdat sy nie kans sien om ‘n half doodgeryde kind hospitaal toe te jaag of om begrafnis te gaan hou nie. Verkeerde goed maak VERSKRIKLIK seer of DOOD.

Deur die eeue het baie mense eenvoudig verkies om profesie en Openbaringe te ignoreer. Dit was makliker om bedienaars van die Woord af te maak as vals leraars en te skinder dat hulle nie vir die gemeente omgee nie, of om ‘n gerug te versprei dat iemand ‘n vals profeet is en ‘n saadjie te plant dat hy ‘n gees van “iets” het, as om selfopname te maak en te luister en te doen.

Die boek Galasiërs 5:13-15 sê dit prontuit: “Julle boers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: ‘Jy moet ou naaste liefhê soos jouself.’ Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.”

Wat met ander woorde hier aan die gang is, is SELF SABOTASIE. Self sabotasie begin deur iets leliks te sien in iemand, terwyl jy eintlik nie veronderstel is om hulle eers te sien nie, maar met jou geestelike oor te hoor of God vir jou iets wil fluister oor Sy geheimenisse. Jy het iets lelik in jou hart en jy saboteer God se boodskap of sy boodskapper. Die uiteinde van die gesindheid van ‘n moordgesie is geestelike of fisiese selfmoord. En of mens dit nou wil erken of nie, as jy sukkel om van jouself te hou, was daar een of ander stadium ‘n karaktermoordenaar in jou of in jou familie. Dis die waarheid. Daardie gogga moet skoert. Die gawe van onderskeiding is NIE die gawe van SUSPISIE nie. Hoor met jou hart, beoordeel aan die Skrif, behou ‘n gesindheid van liefde.

Die Ou Testament is ‘n fondasie en gevul met verhale sodat ons die Nuwe Testament kan verstaan. As ‘n seun of ‘n dogter ‘n nuwe liefde huis toe bring, dan wil die hele gesin gewoonlik weet:

 • Wat is jou naam
 • Waar kom jy vandaan
 • Wat se snaakse dinge het jou familie gedoen
 • Wat se gewoontes het jy
 • Vertel ons stories oor waar jy vandaan kom

Hierdie dinge is nodig om iemand se standpunt, persoonlikheid, uitgangspunte en karakter te verstaan, en om te weet in watter areas van die lewe hulle outoriteit het. Maar tussen gelowiges raak dit ‘n gestry en geskree oor die wet en die genade, die Ou versus Nuwe Testamentiese gelowiges, wie verstaan genade en wie loop met doppe op hulle koppe, en al sulke dinge. As Jesus iemand in die Amazone red, vra hy nie of hulle in die PPK kerk of by die Heilsleër is nie. Hy red hulle en gee hulle Sy Gees  wat hulle leer. Boem klaar. En hulle moet maar vir mekaar lief wees en liefde leer.

Om verkondigers van die Woord te kritiseer, is om God te ignoreer of te kritiseer. Hy salf mense soos Hy wil en waar Hy wil met ‘n boodskap soos Hy wil. As mens die Bybel wil ken, moet jy dit self lees. Van hoek tot kant. En dit gaan oorvertel. Dis die roeping. (Ef 4:11-13: En Hy het gegee, sommmige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus.

Baie mense ken nie die verlede, die hede en die toekoms uit mekaar nie. Hulle stel ook nie juis belang om iets daaroor uit te vind nie. Dis moeite en dis makliker om dit af te maak as outyds of vals. Die realiteit is dat God selfs praat deur die miertjies in die natuur. As ons nie hoor wat Hy sê, ongeag wie die boodskapper is en wat die omstandighede is nie, sal Hy ons verantwoordelik hou. Al voel dit vir jou die ou wat met jou praat jou laat dink aan jou kleinboetie met die mossiekuif wat alewig klikstories oor jou aangedra het.

KEN en SPAN JOU IN om profetiese openbaringsboodskappe te verstaan.

Dis God se boodskap aan my en jou. 😊

February – A Time for Courage and Action

woman playing electric guitar on top of rock formation

Richard Wilkins said: “Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears. Perhaps the greatest challenge you will ever face in life is the conquest of fear and the development of the habit of courage. Fear is, and always has been, the greatest enemy of mankind. When Franklin D Roosevelt said, “The only thing we have to fear is fear itself”, he was speaking about the emotion of fear, the cause of the associated anxiety, stress and unhappiness it brings. When we develop the habit of courage and unshakable self-confidence, a whole new world of possibilities opens to us.

Fortunately, the habit of courage can be learned, just as any other skill is learned. Fear is rooted in childhood conditioning and causes us to feel two types of fear: the fear of failure, (I can’t, I can’t, I can’t, I can’t), the fear of rejection (causing us to think I have to, I have to, I have to , I have to. )

We become preoccupied with thoughts of losing our money, our time, our emotional investment in a relationship. We become hypersensitive to the opinions of people, also possible criticisms from others, sometimes to the point where we withdraw and choose not to interact with others anymore. Yes, our fears, rather than our physical situations, can paralyze us, and hold us back from taking constructive action towards our dreams and goals. And then we forget that great dreams and great achievements were born out of seemingly impossible situations and circumstances.

It is normal to be concerned about your physical, emotional and financial survival. The courageous person is not the person who is unafraid. Mark Twain said: “Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. In the end, the courageous person is simply one who goes forward in spite of fear.

 • Have I not commanded you? Be STRONG and COURAGEOUS. Do not be AFRAID, do not be DISCOURAGED, for the Lord your God will be WITH YOU, WHEREVER you go. (Joshua 1:9 NIV)
 • Sometimes standing against evil is more important than defeating it. The greatest heroes stand because it is right to do so, not because they believe they will walk away with their lives. Such selfless courage is a victory in itself.
 • Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.
 • God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline.
 • Being terrified but going ahead and doing what must be done – that is courage. The one who feels no fear is a fool, and the one who lets fear rule him is a coward.
 • Courage is about doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared. Have the courage to act instead of reacting.
 • Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.
 • Who dares nothing, need hope for nothing.
 • Use your fear… it can take you to the place where you store your courage.
 • Wait upon the Lord be strong, and let your heart take courage. Courage is simply fear that has said its prayers.
 • Another word for creativity is courage 😊
 • What would life be if we had no courage to attempt anything?
 • Success is not final, failure is not final: it is the courage to continue that counts.
 • Fire tests gold, suffering tests brave men
 • The brave may not live forever, but the cautious do not live at all.
 • When Jesus overheard what was said, he told the synagogue leader, : “Don’t be afraid. Only believe”. NEVER be afraid of your situations. Things may not turn pink and dreamy, but God is on your side. And that means the devil is mortally scared.
 • Courage is very important. Like a muscle, it is strengthened by use.
 • He who loses wealth loses much, he who loses a friend loses more, but he that loses his courage loses all.
 • Courage conquers ALL things.
 • Its not the size of the dog in the fight. It’s the size of the fight in the dog.
 • What would life really be if no one ever needed to be an example of courage?
 • One of the greatest discoveries a man can make, one of his greatest surprises, is finding that he CAN do what he was afraid he COULD’NT do.
 • Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the little voice at the end of the day that says I’ll try again tomorrow.

“FEAR not, for I am with you. Be not dismayed, I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you.  (Isaiah 41:10 NIV)

MAART – DEURDRUK SKOONHEID

ancient antique arch architecture

Voel jy soms (of weet jy dit sommer) dat jy besig is om vas te val in ‘n groef? Dat jou kop, jou lyf, jou gedagtes en inspirasie, en jou gees, lyk soos ‘n ou skoolrooster op ‘n Vrydag? Geskiedenisklas vir die laaste twee periodes?

Jy is nie alleen nie. Selfs die geestelikste, heiligste, of mees dinamiese mense het hernuwing en vernuwing nodig. Dis amper soos om vir ‘n gesigbehandeling te gaan: Al die ou vel moet afgeskilfer word, sodat die nuwe gesuurstofde jy weer blink en vars kan verskyn.

Ons onthou die woorde wat ons ma’s vir ons gesê het: “Moenie jouself laat gaan na jou troue nie, dis die gouste wat ‘n man rondloop”. Wat beteken dit om jouself te laat gaan? Dit beteken die gewone dinge soos en mooi lyk, maar daar is iets dieper ook by betrokke. Dit beteken om jou algemene self-dissipline en goddelike lewenswyse van “matigheid voor oë” in die wind te slaan. Jou gym word belangriker as om saam met jou kinders te gaan stap. Jou vriendinne word belangriker as jou gebedslewe. Jy begin uitpraat in plaas van OP.

Wanneer dit gebeur, is die resultaat dat jy

 • nie meer langer voel asof jy ‘n stylvolle voorbeeld en verteenwoordiger van Jesus se Koninkryk is nie.
 • jy weet dat jy leef om te eet, en jy eet en drink nie meer om HOM te verheerlik nie (‘n vroutjie het eendag vir my gese: “Food should be a celebration to Jesus. There are so many hungry people”.)
 • jy verloor jou fokus op Jesus en jou naaste en jy voel skaam. Jou gewete skree vir jou.

Mens het natuurlik redes. Enige iets van geestelik (jou Bybel lê en vergader stof) tot emosioneel (jy voel bang, alleen en moeg) of dinge uit jou verlede jaag weer soos ‘n moeg hond agter jou aan.

Onthou jy die spreekwoord “Vrees is ‘n eenoog-monster?” Terwyl ek sit en tik aan hierdie bladsy, stuur ‘n  vriendin my ‘n boodskap.

“Doen dit al doen jy dit bang”.

En net daarna kry ek nog ‘n boodskap van iemand anders.

“The Lord tells me to check the fruit of my spirit”.

Het jy dringend ‘n emosionele en geestelike skoonheidsvernuwing nodig?

Om goddelike skoonheid en selfversekerdheid te hê, moet ons ‘n paar minute gaan sit en bietjie kalm reflekteer. Ons teenwoordige lewe, ons oorlog en ons frustrasies behoort aan Jesus. Hy weet die beste hoe om ons harte en emosies heel te maak, en nuwe hoop in omstandighede te bring.  Niemand van ons is lus om soos die wêreld te raak nie – heeltemal begogeld met voorkoms, lyf en “image”. Of om onsself aan alkohol en slegte mans oor te gee nie. (Ja, dit bestaan. 2 Timotheus 3: Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Mense sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinlike begeertes gedryf word, in hulle mag, vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.)

Ons is dogters van God. Uitverkiesdes. Bruide. Studente van die Heilige Gees, vriendinne van Jesus. Koningin Ester moes maar ook dieet – dit was die eerste ding wat met haar gebeur het toe sy in die paleis beland. Gesonde kos en gesonde roetines. Geen dogter van God kan die oorlog teen haar liggaam en emosies se drange, obesessies en krete om tog net raakgesien te word, laat heers oor wie sy regtig is nie. Sy kan eenvoudig nie bekostig om soos ‘n ongeredde Delila-verleidster te lewe nie. Kan ek jou vra: Hoe lyk jou geestelike dieet? ‘n Bietjie flouerig en dunnerig?

Geen wonder die Woord van God praat so baie oor OORWINNING nie. As jy lief is vir die Woord, drink jy dalk vir ‘n daggie water en kry jou gebedslewe in orde. Jy val, staan op, stof jou knietjies af en stap aan.

God wil hê dat elke vrou wat Hom roep emosioneel en geestelike moet kan groei.

Hy wil hê dat sy gelukkig en tevrede en veilig in haar eie liggaam voel.

So gemaklik, dat sy ophou obessief wees oor haarself, en uitreik na andere sonder om onwaardig, minderwaardig, onaantreklik, verslons, ongemaklik of verleë te voel. Dis ware selfrespek.

Ek weet wanneer ek op ‘n afdraende pad kom, voel ek soos die arme meisie op Die Vlakte duskant Hebron. Of soos Hettie van Verlangekraal. Die konsentrasie kamp mentaliteit dreig om deur te slaan, Sannie Jammer-vir-myself kan nie wag om droefgeestig te kla nie, en huil lyk na die enigste opsie. Geestelike vooruitstrewendheid val met ‘n plof in die stof, en armoede neem oor. In mens se verstand, uitkyk en gevoelslewe.

Dis ‘n LEUEN-LEWE. Want dis NIE wat die Bybel se nie.

Hoekom neem vrees en swakheid oor?

Want die vrug van die Heilige Gees is bietjie skaars. Net omdat dit besig is om winter te word, beteken nie jou gees moet nie vrug dra nie. God is nie besig om ons af te skeep nie. Als is nie besig om te “collapse” nie. Die Skepping is nie buite beheer nie. God verwag NIE die onmoontlike van ons nie. Dalk verwag Hy net iets NUUTS! En dan word ons flou as ons sien ons kinders rook en vry of Handy Andy is nou twee rand duurder. Nee man. As jy nog nooit iets probeer het nie, hoekom waag jy nie? Met die Here langs jou, kan jy nie verloor nie. Ons sing so maklik “ek is meer as ‘n oorwinnaar, ek is kragtig deur Sy gees wat in my woon”. Maar is dit REGTIG iets wat jy glo? En selfs as jy sou faal, klap God nie die troonkamer se deur toe en verklaar dat jy onteien is en jou erfdeel moet koebaai soen nie.

Dalk moet ons bietjie aandag gee aan “Die hart van ‘n oorwinnaar”…

Een van die beste gewoontes om te ontwikkel as God se kinders is om klaar te maak wat jy begin het. Ons wil God goed verteenwoordig in die wêreld – en God maak altyd klaar. ‘n Mens het ‘n DOEL nodig. En ‘n gevoel dat jy wel iets bereik het. Jy het nodig om te weet jy maak vooruitgang. Doodeenvoudig moet jy die dinge klaarmaak waaraan jy tyd en energie spandeer het. Afgehandelde take is ‘n teken van betroubaarheid en integriteit. Wanneer ons projekte en aktiwiteite onklaar los, mag ons begin voel dat ons mislukkings is, en andere kan voel dat hulle nie op ons kan pyltrek nie.

Die Bybel sê dat getrouheid (diligence and steadfastness) en determinasie baie belangrik is. Jesus sê in Lukas 14:28 dat as mens begin om ‘n wagtoring vir veiligheidswagte te bou, gaan sit jy nie halfpad en wonder of jy dit moet doen nie. Jy maak voor die tyd seker jy KAN dit doen deur te gaan sit en uitwerk of jy kan bekostig om dit te doen.

Ons vermoë om klaar te maak waarmee ons begin het, praat volumes met die mense om ons. ‘n Mens moet goed oorweeg voordat jy met ‘n taak begin, en seker maak jy maak klaar as jy eers begin het. Dit staan bekend as uitmuntendheid, integriteit, en effektiwiteit. Dan verteenwoordig ons Jesus goed.

Is jy dalk sommer lus om op te gee? Voel jy emosioneel en geestelik soos Andy Cap se Flor op ‘n maandagoggend, hare in die oë en slippers aan die voete?

Oorweeg weer. Vra jouself af of God regtig wil hê jy moet nou opgee. Tensy jy seker is dat HY sê dis tyd om handdoek in te gooi, moedig jouself aan om deur te druk. Die enigste rede hoekom ons ooit mag opgee op iets, is omdat ons êrens langs die pad agterkom dat ons besig is met iets wat God nie gesê het ons moet doen nie.

Waarmee jy ookal besig is, vra jouself: HET EK MYSELF VAS VOORGENEEM OM KLAAR TE MAAK WAT EK BEGIN HET?

As jy nie het nie, gaan bid oor die saak en maak jouself weer vas aan God. Maak klaar wat jy begin het.

JY KAN VANDAG NOG DIE HART EN GEES VAN ‘N WENNER HE!!!

Gebed: Here, help my om projekte en aktiwiteite wyslik aan te pak. Help my om U wil te soek voor ek iets doen. En wanneer ek iets begin, help my om dit klaar te maak tot op die einde. Amen.

Hooglied 4:7:  “My beminde, alles aan jou is mooi. Daar is geen fout aan jou nie.”