Konsekwensies om Openbaring en Profesie te ignoreer

photo.jpg

Dikwels is daar  fantastiese opkomste tydens Openbaring-preke. CD bestellings van preke is hemelhoog en  kerke is propvol. Mense is honger vir die Heilige Gees en vir Woord. Almal wil weet hoe en wanneer hierdie wêreld gaan eindig, en selfs hardekwasse begin skielik bid as daar ‘n aardewing in Benoni dreig. Hierdie behoefte word in hulle harte wakker gemaak deur die Heilige Gees. Dis die genade van die Jesus wat maak dat ore oopgaan en harte ontvang.

Openbaring is ‘n faset van profesie. Profesie is ‘n baie wye veld. Die doel is nie nou om dit te verduidelik nie, dis ‘n gawe waarvoor jyself kan bid en ontwikkel soos die Heilige Gees jou lei. Wat wel ONTSAGLIK BELANGRIK IS, IS OM AANDAG AAN DIE WOORDE VAN DIE OPENBARING TE GEE.

God hou ons verantwoordelik as ons waarheid ignoreer. In die boek van Daniël het Hy die gelowiges verantwoordelik gehou omdat hulle Daniël se profetiese woorde en boodskappe verag het (70 weke van Daniël in hoofstuk 9). Om te luister en TE GEHOORSAAM is die fondasie (wortels) van alle Eindtyd Profesieë.

Net soos wat die koms van die Messias akkuraat deur Daniël voorspel was in presies die gegewe tydperk, sal die wederkoms van Jesus presies en akkuraat wees tot op die sekond wat Vader dit bepaal. Op 6 April 32 AD, het Jesus in Jerusalem ingery gekom op ‘n donkie. Die mense het gegil en geskree en gejuig en was daar in hope, MAAR HULLE HET NIE GEWEET DAT JESUS GEKOM HET MET ‘N BOODSKAP VAN REDDING EN OM HULLE TE ROEP OM REG TE MAAK MET HOM NIE. Jesus het gehuil daaroor en gesê dat Hy hulle so baie keer wou toemaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar hulle het hulle bly afvee aan die boodskap om Hom te kies. (Lukas 13:34) Dit is eenvoudig onverantwoordelik om verskeie waarskuwings te ignoreer.

VERANTWOORDELIKHEID beteken:

 • Om sonde KLAAR te maak en neer te sit,
 • Met God te gaan praat en te bid en te skuus en dit te bedoel
 • Om geregtigheid in te bid en te doen in jou lewe
 • Om visie en profesie te respekteer
 • Om Jesus te aanbid as die Gesalfde van God en Hom te respekteer.

In Hebreeus skets dit die volgende prentjies:

 • Sit ‘n muilband of ‘n tronk-hokkie rondom sonde en rebellie
 • Maak jou sondes toe asof jy dit in ‘n botteltjie sit en lugdig verseël
 • Vat verantwoordelikheid vir droogmakery en besef daar is slegte konsekwensies, dis nie God wat ‘n paaiboelie is nie. As jy aartappels plant kom daar nie lelies op nie
 • Verseël visie en profesie in jou hart (soos Maria gemaak het en die woorde wat oor haar seun Jesus gegee is, binne in haar hart bewaar het en dikwels daaroor gedink het)
 • Wy jouself en jou liggaam toe aan God want dit is die Tempel van die Heilige Gees. Bar Ones en bier moet die tweede plek vat. Party keer grawe mens ‘n graf met jou eie vurk omdat jy alles wat jy sien deur jou nek druk. SELFBEHEERSING is die moeder van geloof.

In gewone taal beteken dit dat God ‘n vinnige einde sal maak aan alle parmante en blatante, aspris ongehoorsames. Hy wil Sy kinders afsonder vir ‘n verhouding met Hom, en wil hê dat hulle gedurig aan Hom en aan regte dinge dink.

Lk 19:41-44: And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, Saying, If you had known, even thou, at least in this your day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from your eyes. For the days shall come upon you, that your enemies shall cast a trench about you, and compass you round, and keep you in on every side. And shall lay you even with the ground, and thy children within you; and they shall not leave in thee one stone upon another; because you knew not the time of your visitation.

Hierdie is nie veroordeling nie. Jesus is LIEFDE. God se natuur is LIEFDE. ‘n Ma sê nie vir ‘n kind hy moenie oor ‘n besige straat hardloop omdat die Ma lus is om dominerend te wees en die kind te foeter nie. Sy sê dit omdat sy nie kans sien om ‘n half doodgeryde kind hospitaal toe te jaag of om begrafnis te gaan hou nie. Verkeerde goed maak VERSKRIKLIK seer of DOOD.

Deur die eeue het baie mense eenvoudig verkies om profesie en Openbaringe te ignoreer. Dit was makliker om bedienaars van die Woord af te maak as vals leraars en te skinder dat hulle nie vir die gemeente omgee nie, of om ‘n gerug te versprei dat iemand ‘n vals profeet is en ‘n saadjie te plant dat hy ‘n gees van “iets” het, as om selfopname te maak en te luister en te doen.

Die boek Galasiërs 5:13-15 sê dit prontuit: “Julle boers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: ‘Jy moet ou naaste liefhê soos jouself.’ Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.”

Wat met ander woorde hier aan die gang is, is SELF SABOTASIE. Self sabotasie begin deur iets leliks te sien in iemand, terwyl jy eintlik nie veronderstel is om hulle eers te sien nie, maar met jou geestelike oor te hoor of God vir jou iets wil fluister oor Sy geheimenisse. Jy het iets lelik in jou hart en jy saboteer God se boodskap of sy boodskapper. Die uiteinde van die gesindheid van ‘n moordgesie is geestelike of fisiese selfmoord. En of mens dit nou wil erken of nie, as jy sukkel om van jouself te hou, was daar een of ander stadium ‘n karaktermoordenaar in jou of in jou familie. Dis die waarheid. Daardie gogga moet skoert. Die gawe van onderskeiding is NIE die gawe van SUSPISIE nie. Hoor met jou hart, beoordeel aan die Skrif, behou ‘n gesindheid van liefde.

Die Ou Testament is ‘n fondasie en gevul met verhale sodat ons die Nuwe Testament kan verstaan. As ‘n seun of ‘n dogter ‘n nuwe liefde huis toe bring, dan wil die hele gesin gewoonlik weet:

 • Wat is jou naam
 • Waar kom jy vandaan
 • Wat se snaakse dinge het jou familie gedoen
 • Wat se gewoontes het jy
 • Vertel ons stories oor waar jy vandaan kom

Hierdie dinge is nodig om iemand se standpunt, persoonlikheid, uitgangspunte en karakter te verstaan, en om te weet in watter areas van die lewe hulle outoriteit het. Maar tussen gelowiges raak dit ‘n gestry en geskree oor die wet en die genade, die Ou versus Nuwe Testamentiese gelowiges, wie verstaan genade en wie loop met doppe op hulle koppe, en al sulke dinge. As Jesus iemand in die Amazone red, vra hy nie of hulle in die PPK kerk of by die Heilsleër is nie. Hy red hulle en gee hulle Sy Gees  wat hulle leer. Boem klaar. En hulle moet maar vir mekaar lief wees en liefde leer.

Om verkondigers van die Woord te kritiseer, is om God te ignoreer of te kritiseer. Hy salf mense soos Hy wil en waar Hy wil met ‘n boodskap soos Hy wil. As mens die Bybel wil ken, moet jy dit self lees. Van hoek tot kant. En dit gaan oorvertel. Dis die roeping. (Ef 4:11-13: En Hy het gegee, sommmige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus.

Baie mense ken nie die verlede, die hede en die toekoms uit mekaar nie. Hulle stel ook nie juis belang om iets daaroor uit te vind nie. Dis moeite en dis makliker om dit af te maak as outyds of vals. Die realiteit is dat God selfs praat deur die miertjies in die natuur. As ons nie hoor wat Hy sê, ongeag wie die boodskapper is en wat die omstandighede is nie, sal Hy ons verantwoordelik hou. Al voel dit vir jou die ou wat met jou praat jou laat dink aan jou kleinboetie met die mossiekuif wat alewig klikstories oor jou aangedra het.

KEN en SPAN JOU IN om profetiese openbaringsboodskappe te verstaan.

Dis God se boodskap aan my en jou. 😊

Published by

Andri

Writer, thinker and doer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.