JULIE  – ‘N Tyd vir ONTFERMING

download

Wat beteken “ontferming”?

Genade het twee verskillende betekenisse in Engels, naamlik “Grace” and “Mercy”.

“Grace is getting what you don’t deserve and mercy is not getting what you do deserve”.

Dit beteken om aan die barmhartigheid, genadigheid, ontferming, seën, en vergifnis van God oorgelaat te wees. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer jy weet dat jy nie meer kan nie, en dat jy menslik geen uitkoms sien nie, tree Jesus toe tot ‘n situasie. Hy bring ‘n uitkoms bo al jou verwagting in.

Joël sê dit so mooi  in Joël 2:25 King James Version (KJV)

25 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.”

Net soos wat Hy die ark vir Dawid teruggebring het Jerusalem toe, so kan en sal Hy vir jou ook dinge restoureer.

Wanneer ‘n herfsblaar op sy droogste is, en die winter op sy koudste is, kom die wind en waai dit weg soos poeier. 😊 EN DIS DIE WONDER VAN DIE HEILIGE GEES. Heilige Gees is in die restourasie-besigheid. In die perfekte seisoen.

1998 was vir my ‘n horribale jaar. Die hoogtepunt van verlies. Daardie Desember was ek by ‘n Kersfeesviering. In ‘n groot, groot gemeente. Almal rondom my het gejuig en balonne geplaas. Die woord was “1999 will be DIVINE”. In die middel van 1999 het dit gevoel asof ek besig was met ‘n divine revelation of hell. En my vraag was: “Wat IS God besig om te doen???”

In die lewe ervaar ons siklusse (ook genoem seisoene). Met alle respek, dit voel of Vryheid sowaar ‘n nuwe lente nodig het né. Elke soort sprinkaan het hier kom vreet op elke gebied. Persoonlik wil ek egter saamstem met Bill Johnson se dogter as sy sê: “Dis ok met my as ek dinge en mense verloor. Maar een ding, moet nie my TYD kom mors nie. My TYD is kosbaar en ek het min daarvan”.

Nou wat nou gemaak as die sprinkaan sommer jare in jou lewe kom vreet het ook? Want dis verseker: Smart, armoede, depressie, hartseer – hierdie dinge kos TYD. Soos die ou spreekwoord sê: “TYD heel wonde”. Mens raak sommer fed-up oor elke negatiewe ding wat jy sien kom, net omdat jy weet dit mors alweer kosbare tyd. Wat vir iets positiefs gebruik kon gewees het.

Maar hiervoor het God se WOORD BAIE BAIE GOEIE NUUS.

  1. God KAN tyd terugdraai. Jy mag miskien nie terug gaan graad een toe nie, maar as hy Abraham en Sarah se jeug herstel het en sy op ‘n honderd jaar oud, een jaar na ‘n baba se geboorte, so mooi was dat sy konings se knieë lam gemaak het, is daar hoop. HY maak jou jeug weer nuut soos ‘n arend. Die Woord sê so en dis die einde van die saak.

  2. Hiskia het op sy bed gelê en was vol kanker as gevolg van TRAUMA. Hy het hierdie trauma opgedoen toe Jerusalem beleër is. Stress het aan sy deur kom klop, en hy was op pad uit. Uitgebrand, stukkend en klaar – koning of te not. En God kom sê vir hom dat Hy hom heeltemal, heeltemal gesond gaan maak. En die teken is DAT DIE TYD TIEN GRADE SAL TERUGDRAAI.

  3. Joshua het ‘n oorlog op hande. En die vyand (sprinkane) lyk GROOT. En hulle is sterk. So, God het ‘n oplossing. Hy laat die tyd stilstaan in die laagte waar Joshua veg. TOTDAT HY DIE OORWINNING HET.

Jy moet een ding besef:

GOD is nie aan tyd gekoppel nie.

Hoor mooi: JY LYK BETER IN DIE TOEKOMS AS WAT JY NOU LYK.

God is REEDS in jou toekoms. Daar is ‘n rap-liedjie erens wat sê “I look better in the future than I look right now”. Dit is so, jy mag dalk persoonlik staan voor ‘n moeilike drie- of vier jaar seisoen. Jy moet dalk deur ‘n egskeiding gaan, en geleerdes sê dis iets wat ten minste ‘n sewe jaar herstel tydperk nodig het. Of jy kan al jare in die tou staan vir ‘n promosie op een of ander vlak en dit lyk of dit net nooit kom nie.

Maar dit verstom my hoe ons ons perspektief op tyd kan perversifiseer. Aan die een hand skree ons vir die wêreld se mense dat hulle nie moet leef vir die hier en nou nie, maar aan die ander kant word onsself die prooi van aardse tyd. Ons ervaar die teenoorgestelde: Terwyl Kosie homself besig hou met partytjie, is ek die beter ouboetie wat my lewe instel om die Here te behaag. Kom Hy agter ek word ouer terwyl Hy heeltyd aandag en tyd spaneer aan al die Kosies wat net oor hulle self worry?

In my persoonlike ondersoek na die wortels van moedeloosheid en depressie en hoekom mense ONTMOEDIG voel, is die hoofvraag altyd: “Hoe LANK nog?” Dis soos ‘n kind in ‘n kar op pad see toe. “Pappa, wanneer is ons daar? Ek is moeg gesit”. En arme pappa moet die petrol trap en die motor rev want boetie wil binne drie minute by die see aankom. By die NIMMEREINDIGENDE see.

My liewe vriend/vriendin.

God sê “Kyk Ek maak ALLES NUUT”.

En dit geld nie net vir die hemel nie. Dit geld ook vir mense op aarde wat dingetjies eenkant toe geskuif het, God se tempel van lof in hulle lewens herstel het, en by BLY WORD uitgekom het.

Jy sien, daar is ‘n patroon in die Bybel.

Kind word gebore – kind word groter – kind maak droog – kind doen verkeerde dinge – kind beland in die varkhok – kind sê my pa het die oplossing – kind gaan terug – kind kry ‘n nuwe rokkie, ring en ‘n fees – kind jubel en juig as ‘n regeerder in pa se huis.

Maar so dikwels sien mense nie die patroon in hulle lewens nie.

Hulle kom eenvoudig nie daarby uit om die TEMPEL VAN LOFPRYSING te herstel nie. Hulle kom nooit ooit op ‘n jubel punt nie.

Ek LOVE Dawid. Ek LOVE sy at-ti-tu-de. Hy het op sy bedjie gaan lê en verklaar dat hy maar kan lê, maar hy WEIER om te slaap totdat daar nie ‘n tempel van lof in sy lewe staan nie. Enige popo met ‘n halwe begrip weet dat Dawid nie net Goliatte onthoof het nie. Die man was ‘n DIGTER en ‘n staatsman. Met ander woorde, ‘n oorlogmaker met ‘n uiters gevoelige streep. En as gevolg van sy persoonlikheidstipe en sy lewe wat van bloed en moord getuig het, was hy ‘n nommer een kandidaat vir Weskoppies of Denmar kliniek. Hoe dink jy mense oorleef dit om mense sonder arms en bene en oë te sien in oorloë? Kyk bietjie  Shawshank Redemption en dan sal jy verstaan wat ek meen. Dawid, wat soveel jare moes weghol vir ‘n outjie genaamd Saul met ‘n grootman-kompleks, het op sy bed gaan lê en gesmile oor iets wat hy geweet het…

God laat Hom nie afpers nie.

Nie deur enige verlore jare, kanse of geleenthede nie. Nie deur enige verlies nie.

En VERAL nie deur vader Tyd nie. Hy IS Vader van Tyd.

Vir vier agtereenvolgende jare, was die oes geheel en al uitgewis. God se mense het op hulle knieë beland in meer as een manier. En toe “word die Here jaloers vir sy land en Hy het genade gehad met Sy mense”. God sê toe: “Ek stuur vir julle graan, wyn en olie, en hulle sal so baie hê dat julle heeltemal tevrede sal wees. (Joël 2:18-19)

In die komende jare, het God gesê, sou die velde ‘n oorvloed gee in plaas van dit wat verlore geraak het. Die dorsvloer sou vol nuwe graan wees, die wynvaatjies sou oorloop met olie en wyn. En God se mense sou oorgenoeg eet en baie versadig en tevrede wees. (Joël 2:24,26).

As God jou gesalf het, het Hy vrede met die tyd. Wat moet gebeur, SAL HY LAAT GEBEUR.

God het tyd vir HERSTEL.

En Hy het TYD vir jou.

NOU.

So, vandag terwyl Hy hier is, laat staan al die dringende goedjies wat eintlik klein terroriste is in jou wingerd. God sal die druiwe laat ryp word en die oes laat inkom as jy reg gesaai het. Gaan sit ‘n oomblik en gee aandag aan jou siel en dit wat God vir jou wil sê. Want HY is GOED en Sy beloftes is GOED.

Gaan sê dankie vir al die goed. Raak bly oor die goed wat kom. Regtig bly. Stel jouself in daarop in om te sien wat se wonderlike dinge wag. Hoor wat sê jou Pa. Vir elke kind is daar ‘n nuwe verassing. As jy nie weet wat Hy vir jou belowe nie, weet nugter hoe jy al jou blessings gaan bestuur. Dis hoekom Josef visies moes kry van koringskure. Sodat hy ander mense aan die lewe kon hou in droogtes. Of daar was chaos met al die koring en die hongeriges.

Die kruks van glo is dat BETER DINGE KOM.

Of dit in die hemel is, en of dit reg voor jou neus op die winskopie rak in Checkers is, dis ‘n gegewe. ‘n Gegewe soos olie dryf op water.

Heilige Gees olie KAN NIE onder bly lê nie.

Verstaan jy?

Breek deur.

Breek op uit die donkerte uit.

Daar is ‘n oplossing.

Maybe weird and wonderful, maybe reg voor jou.

En dis die wonderlikste GENADE OP GENADE ooit.

Dis JOU KONING.

GOD KAN TYD TERUGDRAAI.

Hierdie kosbare belofte uit die boek Joël geld op soveel maniere.

Die belangrikste is dat verwoesting gevolg word deur wonderlike oeste. Maar nog meer. Dat dit wat  verlore gegaan het in alle variëteite, gevolg word deur seen.

Kyk gou hier.

 Verlore Jare van die Lewe:

  1. VRUGTELOSE jare. Baie keer wonder mens: Ek het SO baie gedoen. En wat het ek om vir dit te wys? Net mooi niks. (Insluitend: verlore besighede, slegte beleggings, ‘n polis-met-leuenstories…. Alles wat jy jare aan gewerk het, net mooi netjies weg. Jy wonder: “WAT het geword van al my tyd en moeite en probeer?
  2. PYNVOLLE jare. Al die jare wat mens gehuil het oor die verlies van iemand vir wie jy lief was. Jy het planne gehad vir die toekoms, maar nou stap jy die einste toekoms alleen in. Of jy sukkel al so lank met jou gesondheid. Jy het doodeenvoudig aangeneem dat jy eendag dit of dat sou kon doen. En toe die eendag kom, sit jy met pyne op plekke waar jy nie geweet het plekke of pyne bestaan nie.
  3. SELFSUGTIGE jare. Hier is ‘n baie bekende storie. Henkie het sy lewe aan die Here gaan toevertrou. Die probleem is net dat dit nie so lekker gehou het nie. Amper soos wanneer mens ‘n skildery met Pritt teen ‘n muur probeer vassit. Sy nuwe “commitment” was net ‘n klein skyfie van die pizza van sy lewe. En toe gebeur daar iets en die Heilige Gees kry hom beet, en nou sit hy en naels kou en wonder: Wat in die wêreld het ek aangevang? Daar is geen substansie in my lewe nie. Ek wil rêrig saak maak vir die Here. Ek wil kragtig lewe in die Gees. Ek wil ‘n verskil maak aan die wêreld. Enigste probleem is driekwart van my lewe is al verby…
  4. LIEFDELOSE jare. … “En toe slaan die papaja die waaier en die hele familie is kwaad vir mekaar en Sarie en haar ma en susters praat dertig jaar nie met mekaar nie… Of jou kinders het doodeenvoudig grootgeword, en niks kan hulle kleintyd terugbring nie. Of jou huwelik is al jare liefdeloos, en jy is al so gewoond daaraan, dis al soos broodkorsies sonder margarien. Jy sien ‘n man en vrou wat regtig mal is oor mekaar, en jy wens jy kon so ‘n liefde in jou lewe hê. Dalk het jy net nog nooit die liefde van jou lewe ontmoet nie. En jy word nou al oud en jy is nog alleen
  5. REBELSE jare. Dalk het jy grootgeword met baie seën. Verlore jare is rebelse jare. Dalk wou jou hart net rebelleer. Jy kon nie mooi verstaan hoekom jy so rebels was nie, maar jy het jouself oorgegee aan hierdie “urge” om so te weees. In plaas van plesier, het rebellie vir jou pyn gebring. En nou kyk jy selfverwytend terug na daardie jare.
  6. VERKEERDE RIGTING jare. Die paadjie wat jy op universiteit gekies het, was ‘n doodloopstraat. Jy het net nie ingepas in die beroep wat jy gekies het nie. Baie keer het jy in jou kop gesit en dink “Hoe het ek hier opgeeindig? As ek tog net die ander geleentheid gekies het, of die ander pad gevat het….” Maar daardie oomblik is verby. Poef verby.
  7. JESUS-LOSE jare. Eintlik is alle Jesus-lose jare sprinkaanjare. As jy nog nie ‘n besluit vir Jesus gemaak het nie, dink bietjie daaraan. Vra enige iemand wat later in hulle lewe tot geloof gekom het in Jesus. Hulle sal jou vertel dat hulle wens hulle het vinniger die besluit gemaak as wat hulle dit in werklikheid gedoen het. Hulle sou soveel minder dom dinge gedoen het en daar sou soveel meer goeie dinge gebeur het in hulle lewens.

HOE GOD VERLORE JARE RESTOUREER

Begin glimlag en word vol moed! Daar is maniere wat God hierdie sprinkaantye kan restoureer. Hy doen dit op drie maniere:

Hy kan jou verlore jare restoureer deur ‘n intense verdieping met jou kommunikasie met Jesus“Jy sal weet dat ek midde in Israel is, en dat ek die Here jou God is”.  (Joël  2:27) Hierdie mense, wat so baie verduur het, is skielik nader aan die Here op ‘n manier wat by verre groter is as enige iets wat hulle ooit van te vore in hulle gelowige lewens ervaar het. Jesus kan verlore jare restoureer deur jou verhouding met Hom drasties te laat verdiep.

Sê vir Hom: “Here, ek het so baie jare spandeer myle ver van U af. Maak tog hierdie kop en hierdie hart vol liefde vir U en dankbaar vir als wat U vir my doen. Laat al die verliese van die arm jare my liefde vir U  groter maak as wat dit OOIT sou wees. Restoreer vir my die jare wat die sprinkane geëet het.

God restoreer verlore jare deur jou vrugbaarheid te laat vermeerder. In die boek Joël was die oeste vir die mense al was vir jare totaal uitgewis. En skielik, nugter uit die noorde, het hulle rekord oeste ontvang. Laat mens dink aan die gelykenis waar Jesus praat van ‘n oes wat 30-, 60 of honderdvoudig meer sou wees.Daar is ‘n yslike verskil tussen hierdie drie oeste. Drie jare van ‘n honderdvoudige oes is so goed soos ‘n dekade van 30-voudige oeste.

Here, die sprinkane het heeltemal te veel jare van my lewe totaal opgeëet. In omtrent alle opsigte was ek totaal onvrugbaar. Daar is regtig niks noemenswaardig wat ek bereik het of gedoen het nie. Frankly voel ek soos die droë boom waarvan Jesaja praat. U het gesê ek moet vrug dra, en nou het te veel vrugtelose jare verbygegaan. Asseblief, Here, gee my nou jare waarin meer vrug gebore sal word as in al die jare van my mis-oeste.

God kan verlore jare restoureer deur lang termyn wins voort te bring uit kort termyn skade. Die effek van hierdie groot toetse in jou lewe is dat die opregtheid van jou geloof getoets is, en dat dit die resultate mag hê dat jy God sal prys en grootmaak en eer. (1 Petr 1:7). Die lofprysing, glorie en eer gaan aan Jesus Christus omdat sy krag you bewaar het deur die hardste jare van jou lewe.

As mens dink aan die term “die jare wat die sprinkane geëet het, dink mens aan iets wat Jesaja gesê het oor Jesus: “Hy was afgesny uit die land van die lewendes”. (Jes 53:8)

Jesus was hier op die kruin van sy lewe. Hy was drie jaar in sy bediening in op die ouderdom van 33 jaar.Mens sal dink dat ‘n man wat ‘n nuwe ding begin op hierdie ouderdom, darem alles voor Hom het. Maar Jesaja sê: “Hy was afgesny: Hy het onder die  oordeel van God beland – nie oor sy eie sondes nie, want Hy het niks gehad nie – maar ter wille van ons.

Ons sondes, ons griewe, ons hartseer, moes bo op Hom beland. Toe is Hy veroordeel vir alles wat ons gedoen het. Al ons sprinkane het bo-oor Hom gevlieg. Die lewe van die “sagte loot” was morsaf gesny. Op die derde dag, het die Seun van God opgestaan in die krag van die ewige lewe. Hy het homself aan ons gegee, en hy kon sê wat niemand anders nog kon sê nie: “Ek sal jou vergoed vir die jare wat die sprinkane geëet het”.

What is Mercy?

Mercy is eliminating human misery. It is meeting the need of the orphans, the poor, the widows, the beaten, the destitute, the forgotten, the hopeless. It is doing WHATEVER it takes to extend compassion and pity to someone who is in desperate misery. Romans 12 v 8 commands us to be hilariously cheerful. To give with cheerfulness and joy.

God ken ‘n geheim. Hy weet die lewe wat Hy vir ons gegee het gaan nie oor kry nie. Dit gaan oor gee. En dis hoekom God gee. Hy is ‘n GEWER. Dink hoe bly gaan Hy wees om vir jou te gee.

Hy het jou BO ALLES LIEF.

Deel jy net uit wat Hy vir jou gee. Omdat jy soos jou Pa is.

I heard someone say

“don’t cross oceans for

people who wouldn’t cross

a puddle for you.”

Which I thought was good advice

 

But then someone else spoke up

and said “no”. Do it. Do cross oceans

for people. Love all people.

No conditions attached. No wondering

whether or not they are worthy.

Blessed are the merciful for they will be shown mercy. Matt 5:7