EFFEKTIEWE GEBED

download (4)

Dit sal mos wonderlik wees as mens al jou gebede beantwoord kan kry 100% van die tyd né?

En as mens so kan bid dat jy weet dat jy die regte ding bid op die regte tyd en plek.

Natuurlik sou dit soveel makliker gewees het as mens een gebedjie kon opstuur en “poef” kry ‘n probleem in ‘n onmiddelike oplossing.

KYK MOOI WAT HIERBO STAAN.

Want die Here hoor AL jou gebede. Jy mag jou tyd mors om met mense te praat, maar jy mors nooit jou tyd as jy met God praat nie. Geen opregte, akkurate gebed is vrugteloos nie – jy mag dalk soos Abraham ‘n belofte kry en tot op punt 99 moet wag, maar as jy iets in God se wil bid, doen Hy dit.

So hoe bid mens opreg en akkuraat en in God se wil?

JY BID SY WOORD.

Hebr 4:12: Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Gebed is ‘n bonatuurlike konneksie met Vader Homself. Daar is niks wonderliker as om “boldly” na die genadetroon van God toe te gaan en om gehelp te word in ‘n tyd van nood nie.

 

Hebr 4:16: “Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.

HOE KRY JY JOU GEBEDE BEANTWOORD?

BID GOD SE WOORD TERUG TOT HOM.

HOE WEET EK WAT GOD SE WIL IS?

Ek ken Sy PRINSIEPE. Dis gestipuleer in die Bybel. Elke situasie wat jy beleef het meer as een geskrewe oplossing in die Bybel. Die Bybel sê spesifiek wat ons moet doen in ‘n situasie. Daar is iets wat ons goed moet begryp: Die tweede wêreldoorlog het gewys wat kan gebeur as ‘n ongoddellike entiteit aan bewind kom. Ons oplossing lê in Koninkryksbeginsels. Prinsiepe moet opgelees, nageslaan, geken en gedoen word.

God se Woord, die Bybel, bevat Sy plan vir die ganse mensdom.

Dit bevat Sy totale wil, versie vir versie uitgespel.

Ons moet:

  • Deklareer
  • Dekrete uitvaardig
  • Verkondig

En deklarasies, dekrete en verkondigings is die UITVLOEIING van om in afhanklikheid en nederigheid , maar VOL MOED na Jesus se troon te gaan. Mense wonder dikwels hoe het hulle deurgebreek in gebed. Jy het deurgebreek as jy ‘n probleem in afhanklikheid voor Jesus kan neerlê, en ‘n rukkie later van jou knieë opstaan met ‘n deklarasie van geloof en oorwinning in jou mond en in jou wese. So eenvoudig.

Aan die kruis het Jesus gesê: “Dit is VOLBRING”. En dit was.

As jy troon toe gaan, gee jy JOU gees aan Vader God oor. As jy God se wil doen, volgens Sy prinsiepe, en Sy Woord na Hom terugbring, is dit iets wat volbring is. Die donkerte MOET die knie buig.

Hoe begin ek?

Kry ‘n Skriffie wat met jou praat. (Iets wat beskryf hoe jy nou voel, of selfs iets wat jy voel jy graag in jouself ontwikkel wil sien, soos bv om gewillig te wees om swaar te kry sodat die waarheid kan wen).

Maklike boeke om mee te begin om die Woord terug te bid, is:

  • Psalms;
  • Spreuke;
  • Mattheus; ens.

Ps 32:8 kan jy bv bid: “Here, gee my U instruksies oor wat ek moet doen en watter roete ek moet volg. Leer my, vat my op die regte pad en hou my dop met U eie oog. Dankie Vader.”

Jy kan dalk voel asof die lewe en situasies jou oorweldig. Ps 3 v 1-3: “O Here, ek het so baie vyande,so baie kom teen my in opstand. So baie sê: “God sal hom nooit red nie!” Maar U Here, is ‘n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op. Ek het tot die Here geroep, vanaf sy heilige berg het Hy my geantwoord.

 “Vader, U sien al my bekommernisse en al die dinge wat my pla. Dit lyk vir my asof daar geen oplossing is nie. Maar U, Vader, is my Skild en my Verdediger. U is my Advokaat en my Prokureur en my Helper. U restoureer my altyd weer en bring my weer terug na U glorie toe. So, Vader, asseblief, red my uit hierdie situasie. Lig weer my kop op en gee my weer outoriteit oor hierdie situasie. U is my Skild en U verdedig my. U is vandag my advokaat. Dankie dat U hierdie situasie oplos. Nou gaan ek rus in U en kyk hoe U beweeg in my omstandighede. Dankie Vader.”

Efesiërs 3: 18 is ‘n pragtige gebed wat Paulus gebid het vir die lewens van die mense in Efese. Jy kan sulke tipe gebede bid vir jou familie of vir die dorp.

“Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word.”

Dan kan jy byvoorbeeld bid:

“Here, dankie dat U My Vader is. Ek bid dat U vir my U gees van Wysheid sal gee, en dat my oë sal oopgaan vir die waarheid. Dat ek U regtig sal KEN. Help my asseblief om te verstaan en vul my met hoop. Help my om elke sekonde van my lewe te loop waar U my roep.”

Nou is jy in ooreenstemming met God se Woord een Bepalings, en die Heilige Gees stem saam met wat jy bid! Jy het reeds die oorwinning van “waar 2 of meer in My Naam vergader, daar is Ek by hulle!” Want God se Gees bid nou deur jou. Selfs wanneer jy stoksiel alleen ‘n ding moet deurbid, is jy in die oorwinning van meer as 1!!

Onthou, as jy bid dat God se perfekte wil moet gebeur, soos wat Hy dit in Sy Woord en bepalings wys, antwoorde Hy gebed 100%. Hy is GETROU aan sy Woord.

Die Regte Besluit

download

Iets wat Abrie gister gesê het, het in my agterkop vasgehak. Eintlik het dit van verlede jaar af nog nooit padgegee nie – nie vandat Tanya ‘n boodskap gehad het oor Jona nie.

Wat was Jona se eintlike probleem? Kom ons stel dit in hedendaagse taal.

Jona was nie lus vir Vryheid nie. Hy wou liewer op ‘n boot klim en gaan visvang by Cape Vidal. Of Sodwana. Of enige ander plek, solank hy net kon wegkom uit die dorp uit. Die plek het vir hom een te veel geraak. Dit het nie ‘n aap gekos om te sien dat die ekonomie, droogte, moedelose boere, ‘n arm gemeenskap en geweld en nog ‘n honderd ander goed alles lekker saamgemeng en gebly het in Vryheid nie. Enige iemand met ‘n halwe verstand het klaar padgegee uit hierdie Ninéve. Jona het nie ryk ge-erf nie, en die werk het nie goed betaal nie, anders was hy ook lankal weg.

Probleem is net, hy het al vantevore hier padgegee, net om onsuksesvol op ‘n ander dorp te wees. En weer hier aangesit te kom. Óf geluk is nie aan sy kant nie, óf hy glo verniet. Want hier is nie eers walvisse hier rond om mens in te sluk nie.

Klink dit bekend?

Party keer wonder mens regtig HOE het party geloofshelde dit gemaak deur krisisse. Dis een ding om daarvan te lees as jy al klaar die einde van die storie ken, maar dis ‘n ander ding om die gebeurtenis deur te gaan.

Het jy ‘n visie vir jou dorp? Het jy hoop vir die plek waar jy bly? Kan jy sien wat hier moet gebeur en hoekom jy hier is?

Dis belangrik dat  mens besluite maak wat ewigheidswaarde het. Wat nie net oor jouself en die hier en nou gaan nie.

John en David Livingstone, twee broers wat in Blantyre in Skotland gebore was in die 1800, was voor dieselfde tipe keuse gestel. Albei het dieselfde opvoeding en dieselfde geleenthede gehad. Toe hulle mondig word, moes hulle kies.

John ((1811- 1899) het besluit om geld te maak. En hy het. Sakke vol. Sy broer David, het ‘n sendeling in Afrika geword. Toe John oorlede is, was daar ‘n kort sinnetjie in die koerant dat J. Livingstone oorlede is. Meer as 70% van die berig het gegaan oor sy oorlede boetie, en wat David alles vermag het in sy lewe.

David Livingstone is oorlede in ‘n hut in Afrika, terwyl hy op sy knieë gevra het om gesond te word van malaria en disenterie. Vir meer as 33 jaar het hy vir onbekeerde stamme gepreek, uitgelewer aan tropiese siektes, malaria muskiete, wilde diere en onbeskaafde mense. Sy hart is begrawe onder ‘n Mvula boom, en sy liggaam in Engeland.

Toe die twee broers dood is, het die een bloot geld agtergelaat. Die ander het het ‘n legende nagelaat.

Die een broer het sy eie hartsbegeerte nagestreef. Die ander broer het God hoor roep en sy eie ek opgegee sodat ander mense gered kan word.

Wat is die moraal van die storie? Dis dat mens moet seker maak dat die besluite wat jy neem, van ewigheidswaarde is. En dat jy gehoorsaam is aan die roeping wat die Here op jou lewe sit. Die grootste suksesverhale gaan nie oor mense wat in die wêreld se oë baie bereik het nie. Dit gaan oor mense wat hulle eie ek opgeoffer het om betekenis te vind daarin om ander mense te dien. Lees maar Dietrich Bonhoeffer se boek “The Cost of Discipleship” en Viktor Frankl se “Man’s search for meaning.” Ek is nog besig met laasgenoemde, so ek kan nie ‘n ekspert opinie gee daaroor nie, maar ‘n paar opmerkings het reeds my aandag getrek:

“He who has a Why to live for can bear almost any How”

“Prisoners died less from lack of food or medicine than from lack of hope, lack of SOMETHING TO LIVE FOR”. Een van die maniere hoe Frankl aan die lewe gebly het, was om te droom van lesings wat hy in sielkunde sou gee oor die lesse wat mens kon leer uit die Auschwitz ervaring. Frankl het gaan sit en wonder oor HOE sommige dit gemaak het om te oorleef, nie hoekom so baie doodgegaan het nie.

Hiermee wil ek allermins so ‘n somber prentjie skets oor ons dorp. Maar ek wil ook realisties gesproke vir jou iets sê:

Dit IS  so dat die inwoners hier leef op die historiese “Battlegrounds”. Natal het ‘n wilde geskiedenis, en die meeste daarvan is in bloed en oorlog geskryf. Daar IS ‘n absolute epidemie van VIGS – dis so erg dat daar eenvoudig aangeneem word dat dit ‘n wonderwerk en ‘n uitsondering is vir die wat dit nie het nie. Dit was KURKDROOG tot verlede jaar. Die paaie lyk verby hopeloos. En so kan ons aangaan…

So, wat maak jy hier?

WAT AS JY ‘N JONA IS?? ‘N GOEIE JONA VAN KANS NOMMER TWEE??

Iemand wat al in die verlede sleg drooggemaak het, en toe op die Last Outpost beland het? Iemand wat met ‘n paar woorde, en ‘n  bietjie moeite, die WAARBORG het dat die HERE sê HY DOEN IETS NUUTS? Dit beteken nie jy gaan oornag rol in die geld nie, maar wat as jy geroep is om die OORGANG VAN DOOD NA LEWE te help bou? As jy geroep is as ‘n meesterbouer van die Koninkryk van God, en nie van dooie monumente van verskille nie? Wat as jy soos ‘n Haggai of ‘n Nehemia of ‘n Daniël of ‘n Ester kan wees, en jou eie ek agter jou los en iets beteken?

Ek wonder dikwels oor Daniël. Dis ‘n feit, die outjies wat daardie tyd gevange geneem is deur die Koning van Babel, was ontman. Die koning was nie van plan om kompetisie toe te laat aan sy hof, en dit deur knapies wat wonderbaarlik ontsnap het van ‘n doodsvonnis in ‘n oorlog nie. Lees Jesaja 56:3b. “”n Ontmande moenie dink ‘Ek is maar ‘n droë boom’ nie. Vers 4: “Aan die ontmandes wat my Sabbat onderhou en kies om te doen wat My behaag, en lewe volgens my verbond, vir hulle sal Ek in my tempel en aan sy mure ‘n gedenkteken oprig, en ‘n ERENAAM gee wat beter is as dié van seuns en dogters.” (hierdie gedenkteken kan ook vervang word met die woord “eremonument”) – met ander woorde iets wat vir ALTYD sal bly staan.

Dit word bevestig in Dan 12:3: “Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.”

Dit is ONBETWISBAAR so dat as jy in die Here glo, is jy ‘n LEIER in moeilike omstandighede. Enige iemand wat ander mense moed inpraat, die regte ding doen, die regte waardes handhaaf, uithou en aanhou, en GLO, is ‘n mens van GEREGTIGHEID. En mense van Geregtigheid word deur die OpperKoning erken en verdedig. Al stap hulle deur leeukuile en vuuroonde. Of Ninéve.

WAT AS JY GEROEP IS VIR ‘N TYD SOOS HIERDIE?

SAL JY DIE REGTE BESLUIT MAAK?

 

 

Augustus – ‘n Volle oorgawe   

5                              

Hosea 14:4 – 7

“And I will heal their apostasy; I will love them freely, for My anger has turned from them. I will be like the dew to Israel; he shall blossom like the lily; he shall take root like the trees of Lebanon; his shoots shall spread out; his beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. They shall return and dwell beneath my shadow;  they shall flourish like the grain; they shall blossom like the vine; their fame shall be like the wine of Lebanon.”

—————————————————————————————————————————

Meeste van ons ken die spreekwoord “een swaeltjie maak nie die somer nie”. Dis seker so, maar mens kan ook die saak uit totaal ‘n ander hoek benader: “Elke swaeltjie wat dit maak, het sy somer”. Jesus gaan jou help om dit te maak en jou somer kom.

Jesaja 8 verduidelik die konsep van donkerte wat lig word:

“When someone tells you to consult mediums and spiritists (false prophets), who whisper and mutter, SHOULD NOT A PEOPLE ENQUIRE FROM THEIR GOD? Why consult the dead on behalf of the living? (Hierdie is BAIE belangrik, veral in ag genome dat ons baie met voorvaderaanbidding te doen het rondom ons). CONSULT GOD’S INSTRUCTION AND THE TESTIMONY OF WARNING. If ANYONE does not SPEAK ACCORDING TO THIS WORD, they HAVE NO LIGHT OF DAWN. Distressed and hungry, they will roam through the land, when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Dis ‘n waarskuwing!!! Gevolg deur ‘n BELOFTE

“Nevertheless, there will be NO MORE GLOOM FOR THOSE WHO WERE IN DISTRESS. The people walking in darkness have seen a great light, on those living in the land of deep darkness a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. Every warrior’s boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a Son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.

Swaeltjie

(In Hebreeus bekend as die voëltjie van VRYHEID, omdat dit onmoontlik is om hierdie voëltjie gevange te hou 😊

hirrus49309

‘n Swaeltjie is ‘n klein voëltjie met lang vlerkies wat kan vlieg en vlieg sonder om moeg te word. Dit maak ‘n ruisgeluid as dit by jou verbyvlieg. ‘n Swaeltjie is ‘n seker teken van die lente wat terug kom. Hulle bou nessies naby aan menslike behuising, vandaar die woorde in Ps 84: “Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here;met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God.Selfs ‘n mossie het ‘n nes en ‘n swaeltjie ‘n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here, Almagtige,my Koning en my God!

Hierdie is ‘n pragtige vergelyking wat koning Hiskia gebruik toe hy in die grootste krisis van sy lewe is: dreigende verwoesting van sy volk, met ‘n doodstyding van die profeet Jesaja in sy ore. In Engels genoem “The Trouble Song of Hezekia”.

“Like a swallow or a crane, so did I chatter ;I did moan as a dove; mine eyes fail with looking upward: O Lord, I am oppressed, be thou my surety” (Isa 38:14).

Dit word bevestig deur ‘n tweede profeet, Jeremia in hoofstuk 8:7:

“Yea, the stork in the heavens knoweth her appointed times; and the turtle-dove and the swallow and the crane observe the time of their coming; but my people know not the law of Yahweh.”

Koning Salomo gebruik dieselfde vergelyking in die boek Spreuke (hf 26:2)

“As the sparrow in her wandering, as the swallow in her flying, So the curse that is causeless alighteth not” (Prov 26:2).

Mmmm. Twee profete stel op rekord dat dit tyd is dat  mense die Woord van God ken, en twee konings getuig dat dit vloeke breek en lewe bring. 2 x 2 getuies. In die woord van 2 getuies staan iets vas né. Hier is 2 x 2.

Het jy geweet dat swaeltjies (daar is verskillende soorte en klassifikasies, net ter wille van die natuurliefhebbers) enige iets van 80 kilometer per uur kan vlieg, en tot 800 myl in ‘n nag?

The strong and the talented might possibly have built the temple, but swallows were sure to find a home there….

Wat is so spesiaal aan die illustrasie van ‘n swaeltjie?

Joyce Meyer sê die volgende in die “Battlefield of the Mind” Bybel:

Knowing we can have joy in adversity is a powerful principle that helps us to live above the clouds. The sun is always shining somewhere above the storm clouds of life, and if we can see it by faith, we won’t cave in to discouragement and depressed thinking. Winter is a time when things are not going well – and no one goes through life without experiencing a winter season from time to time. Ps 30:5 says that winter does not last a lifetime. “For His anger is but for a moment, His favor is for a lifetime.”

Song of Solomon 2:11-12 says: “For behold, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth once again, the time for singing has come, and the voice of the turtledove is heard in our land”.

Het jy gesien en gehoor hoe baie voëltjies is daar in die dorp? Vanmiddag het enetjie reg op my vensterbank kom sit en vir my gekyk.

Dit laat my dink aan Genesis 8:22: “As long as the earth endures, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease.”

‘n Gedagte vir oorwinning:

Die Griekse woord vir oorwinning is “Nicanor” – VICTOR.

Bill Johnson sê: “A moan-and-groan attitude shows nothing but that you are able to hear the voice of the devil very well”.  OEPS.

Jy is gebore om te vlieg op arendsvlerke, hoog in die windstrome.

Hoor die volgende woord:

“My kind, dit is tyd vir jou om toe te tree tot ‘n nuwe geestelike realm. Die ou maniere van dink en doen moet heeltemal geabandoneer word. Jy moet totaal oorgee aan die nuwe lewe van My Gees. Die mens se paaie en planne is gesentreerd rondom mag en invloed. My pad is ‘n pad  van liefde wat selfs die briljantste man se mond sal laat oophang. Nie deur mag of krag nie, maar deur My Gees, sê die Here. Jy sal AMAZED wees as jy sien wat ek wil doen met jou lewe, as jy tog net wil oorgee aan My Gees. My gedagtes is hoër as jou gedagtes, My Gees is die Hoogste Intelligensie wat beweeg in die harte van my mense, om hulle na fonteine van lewende water te bring. Daar is baie debatte en menslike redenasies aan die gang om jou, maar My Stem roep jou uit na die stilte. Hier sal Ek jou wysheid sal leer wat nie deur  mense gegee kan word nie.

MOENIE OP MENSE VERTROU NIE. LEUN OP MY EN VERTROU MY GEES.

Die gedagtes wat ek vir jou het, sal vir jou vrede en troos bring, want ek hou jou in my hart en hande as my kosbaarste skat. Jy sal nie nou verstaan wat ek van plan is om te doen nie, maar jy sal verstom wees om te sien hoe My Glorie in jou ontvou en jou openbarings-lig gee, want jy het MY GEDAGTES. Die gedagtes van Koning Jesus Christus.

Ek verplaas jou na ‘n Superhoofweg

shanghai-freeways-at-night-photo-by-sung-ming-whang-national-geographic

My kind, voel jy of jy aan die einde van ‘n pad gekom het? ‘n Pad wat net skielik dood gestop het, sonder enige waarskuwings dat dit ‘n Cul-de-Sac is? Jy mag voel of jy aan die einde van die pad gekom het. En ja, jy het. Maar jy moenie hieroor TREUR nie. Die pad waarop jy was, was in alle geval nie SO fantasties nie! Dit was maar ‘n gewone pad, wat lei na doodloop punte. Dis ok dat jy op die einde van die pad is. Maar Ek sê vandag vir jou: “Kyk OP!” EK het iets vir jou voorberei wat jou asem sal wegslaan!

My Superhoofweg is hoër as enige pad waarop jy NOG OOIT was. Dis vinniger as enige iets wat jy nog gesien het. Jy sou nie self daarop kon kom nie, want menslike gesproke kan ‘n mens nie self daarop kom nie. Daar is nie ‘n menslike kontakpunt nie.

 “And there will be a highway called the Way of Holiness. The unclean will not travel it—only those who walk in the Way—and fools will not stray onto it. No lion will be there, and no vicious beast will go up on it. Such will not be found there, but the redeemed will walk upon it, and the ransomed of the LORD will return. They will enter Zion with singing, crowned with everlasting joy. Joy and gladness will overtake them, and sorrow and sighing will flee.…” (Isa 35: 8 – 9)

Ek sê vandag vir jou: JY WAS GETOETS IN MY SKAAL. Die skaal van Heiligheid. Jy wat My dien in totale oorgawe is perfek bevind – niks vermis en niks gebreek nie.

LUISTER WEER:

Ek het My mense ondersoek en ek het skoon hande en rein harte gevind. Daarom gaan ek jou op ‘n bonatuurlike pad plaas en jou seën op ‘n manier wat jy nog nooit van te vore ervaar het nie.

LOOP OP HIERDIE PAD IN PERFEKTE VREDE

Jy hoef nie bekommerd te wees oor hierdie pad nie. My pad is ‘n pad van vrede, ‘n veiligheidsnet en ‘n skuilplek vir jou, want ek is NOU, OP HIERDIE OOMBLIK, PRESIES NOU, HIER IN JOU LEWE. Op hierdie pad is jy hoog bokant die klippe, gate, en chaos wat die wêreld in verwarring hou. Op hierdie pad sal jy een obsessie hê: Om My te KEN – en EK sal jou wegsteek onder die skaduwee van My vlerke. Ek is die God wat die blindes lei op paaie wat hulle nie vantevore geken het nie. Vertrou My net. Doen PRESIES wat Ek sê. Luister net na My Stem en volg my instruksies GETROU.

“I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide them; I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do; I will not forsake them.” (Isa 42:16)

En Ek herhaal wat ek aan die begin van hierdie boodskap vir jou gesê het: “But those who trust in idols and say to molten images: ‘You are our gods!’ will be turned back in utter shame”.… (Isa 42:15 – 17)

EKSELF PLAAS JOU OP ‘N SUPER-HOOFWEG

Jy sal dit skielik sien. Ek sê weer: Dit sal skielik en gou wees! Ek sal jou optel met die stertwind en jou hoog oplig op hierdie manjifieke Hemelse Ingenieurspad, wat die pad is wat ek vir jou beplan het. Die pad het sy draaie, maar so verloop elke goeie storie – en ek is die Outeur en Voleindiger van jou geloof. Ek is die Meesterskrywer, en ek het jou storie volmaak geskryf tot aan die einde.

 MY KIND, EK LIG JOU WONDERBAARLIK OP. GENIET DIT.

Moet oor niks bekommerd wees nie. Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil 4:4)

Vertel my jou geheime, en Ek sal jou Myne vertel. Verbly jouself in intimiteit met My, in die nabyheid wat ons deel. As jy dit doen, sal Ek jou HOOG oplig en jou loslaat in die spesiale plek wat Ek vir jou het.

SPESIALE KOMMUNIKASIE

Ek stuur vir jou spesiale tekens tussen My en jou. Ek weet die druk vanuit die vyand se kamp is groot. So groot dat hy wil hê dat jy moet opgee. Maar Ek sê vir jou: WEES BEDAG, kyk AANDAGTIG uit vir spesiale kommunikasie in klein dingetjies en tekentjies tussen my en jou. Maak jouself stil en KYK, NEEM WAAR, WEES INGESTEL.

Jy het nie ‘n idee hoeveel van jou saadjies wat jy gesaai het in die hemel lê en wag om ‘n oes voort te bring nie. Die saadjies wat ek jou gee, is geloofsaadjies! Geloof word resultate op die aarde en werk saam om selfs groter oeste in te bring en groter dinge te doen!

Moenie soos die jong apostels wees en bewend na My toe hardloop omdat julle nie wonderwerke kan doen of dat die vyand nie wil luister as julle hom beveel om te gee pad nie. WEES SOOS JOSUA: BLY IN MY TENT, IN MY TEENWOORDIGHEID – Ek het hom bemagtig om groot en magtige dinge te doen op My bevel – en dit net in die krag van die geloof wat hy gehad het!

Jou hemelse stad Jerusalem is omsingel met jou geloof! Soos Joshua Jerigo ingeneem het, so het jy ‘n hemelste stad. En jou stad is beleër met geloof! Dis nie ‘n stad wat in mekaar gaan val nie! Jy het geweet op hierdie aarde omsingel en beskerm Ek jou ne? Maar jy dink nie altyd daaraan dat in die hemel, jy en My kinders wat in My glo, My omsingel nie! En ek is SO bly om in julle midde te wees! Ja, ek het gesê ek doen ‘n nuwe ding op aarde: ‘n Vrou sal ‘n man omsingel. Dis om vir jou te verduidelik dat My hemelse bruid reg rondom my sal staan, en Ek in die midde van haar, My KOSBARE stad!

Jer 31 v 21 – 23. …“Set up the road marks, establish the signposts. Keep the highway in mind, the road you have traveled. Return, O Virgin Israel, return to these cities of yours. How long will you wander, of faithless daughter? For the LORD has created a new thing in the land – a woman will surround an man.”  This is what the LORD of Hosts, the God of Israel, says: “When I restore them from captivity, they will once again speak this word in the land of Judah and in its cities: ‘May the LORD bless you, O righteous dwelling place, O holy mountain.’…

EK DANS OOR JOU. EK JUBEL OOR JOU.

Sefanja 3:17: Die Here jou God is by jou,Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde.Hy jubel en juig oor jou.

Jy het My groot vreugde gegee My kind. Jou geloof het jou heel gemaak, gaan in vrede. JUIG. JUIG, wetende dat Ek doen wat Ek gesê het ek gaan doen vir jou. Verbly jou daarin dat Ek met jou is, dat Ek jou behoue sal terugbring. Juig en weet dat nie EEN traan wat geval het op die grond nie, Ek het elke een gevang en in ‘n bottel gesit. In My hand. (Ps 56:8)

Alles wat jy nodig het is Myne, en dit is My behae om dit aan jou te gee. Jesaja 41: 14 – 15:  Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel! Ék help jou, spreek die Here, en jou Losser is die Heilige van Israel. Kyk, Ek maak jou tot ‘n skerp, nuwe dorsslee wat baie tande het: jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf.

Alles wat Myne is, is ook joune. Maak jou gees oop om dit te ontvang, en dank My daarvoor. Want dit is MY GOEIE PLESIER om aan JOU my KONINKRYK te gee. Matt 12:32 Do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

KYK, EK KOM GOU.

Maak jouself gereed vir ‘n wonderwerk. Jy sal wonderlike dinge sien manifesteer. Jy SAL die GOEDHEID van die Here sien IN DIE LAND VAN DIE LEWENDES WAT HOM AANBID. Smaak en sien dat Ek GOED is, en geseënd is jy, omdat jy weet IN WIE JY JOU VERTROUE GESTEL HET. Ek sal jou NOOIT begewe en jou NOOIT verlaat nie. Luister na My, julle vir wie Ek gedra het van julle geboorte af, wat Ek vasgehou het vandat julle daar is. Tot ook in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. (Jes 46: 3 – 4)

 

Baie liefde, Jou Vader