EFFEKTIEWE GEBED

download (4)

Dit sal mos wonderlik wees as mens al jou gebede beantwoord kan kry 100% van die tyd né?

En as mens so kan bid dat jy weet dat jy die regte ding bid op die regte tyd en plek.

Natuurlik sou dit soveel makliker gewees het as mens een gebedjie kon opstuur en “poef” kry ‘n probleem in ‘n onmiddelike oplossing.

KYK MOOI WAT HIERBO STAAN.

Want die Here hoor AL jou gebede. Jy mag jou tyd mors om met mense te praat, maar jy mors nooit jou tyd as jy met God praat nie. Geen opregte, akkurate gebed is vrugteloos nie – jy mag dalk soos Abraham ‘n belofte kry en tot op punt 99 moet wag, maar as jy iets in God se wil bid, doen Hy dit.

So hoe bid mens opreg en akkuraat en in God se wil?

JY BID SY WOORD.

Hebr 4:12: Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Gebed is ‘n bonatuurlike konneksie met Vader Homself. Daar is niks wonderliker as om “boldly” na die genadetroon van God toe te gaan en om gehelp te word in ‘n tyd van nood nie.

 

Hebr 4:16: “Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.

HOE KRY JY JOU GEBEDE BEANTWOORD?

BID GOD SE WOORD TERUG TOT HOM.

HOE WEET EK WAT GOD SE WIL IS?

Ek ken Sy PRINSIEPE. Dis gestipuleer in die Bybel. Elke situasie wat jy beleef het meer as een geskrewe oplossing in die Bybel. Die Bybel sê spesifiek wat ons moet doen in ‘n situasie. Daar is iets wat ons goed moet begryp: Die tweede wêreldoorlog het gewys wat kan gebeur as ‘n ongoddellike entiteit aan bewind kom. Ons oplossing lê in Koninkryksbeginsels. Prinsiepe moet opgelees, nageslaan, geken en gedoen word.

God se Woord, die Bybel, bevat Sy plan vir die ganse mensdom.

Dit bevat Sy totale wil, versie vir versie uitgespel.

Ons moet:

  • Deklareer
  • Dekrete uitvaardig
  • Verkondig

En deklarasies, dekrete en verkondigings is die UITVLOEIING van om in afhanklikheid en nederigheid , maar VOL MOED na Jesus se troon te gaan. Mense wonder dikwels hoe het hulle deurgebreek in gebed. Jy het deurgebreek as jy ‘n probleem in afhanklikheid voor Jesus kan neerlê, en ‘n rukkie later van jou knieë opstaan met ‘n deklarasie van geloof en oorwinning in jou mond en in jou wese. So eenvoudig.

Aan die kruis het Jesus gesê: “Dit is VOLBRING”. En dit was.

As jy troon toe gaan, gee jy JOU gees aan Vader God oor. As jy God se wil doen, volgens Sy prinsiepe, en Sy Woord na Hom terugbring, is dit iets wat volbring is. Die donkerte MOET die knie buig.

Hoe begin ek?

Kry ‘n Skriffie wat met jou praat. (Iets wat beskryf hoe jy nou voel, of selfs iets wat jy voel jy graag in jouself ontwikkel wil sien, soos bv om gewillig te wees om swaar te kry sodat die waarheid kan wen).

Maklike boeke om mee te begin om die Woord terug te bid, is:

  • Psalms;
  • Spreuke;
  • Mattheus; ens.

Ps 32:8 kan jy bv bid: “Here, gee my U instruksies oor wat ek moet doen en watter roete ek moet volg. Leer my, vat my op die regte pad en hou my dop met U eie oog. Dankie Vader.”

Jy kan dalk voel asof die lewe en situasies jou oorweldig. Ps 3 v 1-3: “O Here, ek het so baie vyande,so baie kom teen my in opstand. So baie sê: “God sal hom nooit red nie!” Maar U Here, is ‘n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op. Ek het tot die Here geroep, vanaf sy heilige berg het Hy my geantwoord.

 “Vader, U sien al my bekommernisse en al die dinge wat my pla. Dit lyk vir my asof daar geen oplossing is nie. Maar U, Vader, is my Skild en my Verdediger. U is my Advokaat en my Prokureur en my Helper. U restoureer my altyd weer en bring my weer terug na U glorie toe. So, Vader, asseblief, red my uit hierdie situasie. Lig weer my kop op en gee my weer outoriteit oor hierdie situasie. U is my Skild en U verdedig my. U is vandag my advokaat. Dankie dat U hierdie situasie oplos. Nou gaan ek rus in U en kyk hoe U beweeg in my omstandighede. Dankie Vader.”

Efesiërs 3: 18 is ‘n pragtige gebed wat Paulus gebid het vir die lewens van die mense in Efese. Jy kan sulke tipe gebede bid vir jou familie of vir die dorp.

“Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word.”

Dan kan jy byvoorbeeld bid:

“Here, dankie dat U My Vader is. Ek bid dat U vir my U gees van Wysheid sal gee, en dat my oë sal oopgaan vir die waarheid. Dat ek U regtig sal KEN. Help my asseblief om te verstaan en vul my met hoop. Help my om elke sekonde van my lewe te loop waar U my roep.”

Nou is jy in ooreenstemming met God se Woord een Bepalings, en die Heilige Gees stem saam met wat jy bid! Jy het reeds die oorwinning van “waar 2 of meer in My Naam vergader, daar is Ek by hulle!” Want God se Gees bid nou deur jou. Selfs wanneer jy stoksiel alleen ‘n ding moet deurbid, is jy in die oorwinning van meer as 1!!

Onthou, as jy bid dat God se perfekte wil moet gebeur, soos wat Hy dit in Sy Woord en bepalings wys, antwoorde Hy gebed 100%. Hy is GETROU aan sy Woord.

Published by

Andri

Writer, thinker and doer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.