EFFEKTIEWE GEBED

download (4)

Dit sal mos wonderlik wees as mens al jou gebede beantwoord kan kry 100% van die tyd né?

En as mens so kan bid dat jy weet dat jy die regte ding bid op die regte tyd en plek.

Natuurlik sou dit soveel makliker gewees het as mens een gebedjie kon opstuur en “poef” kry ‘n probleem in ‘n onmiddelike oplossing.

KYK MOOI WAT HIERBO STAAN.

Want die Here hoor AL jou gebede. Jy mag jou tyd mors om met mense te praat, maar jy mors nooit jou tyd as jy met God praat nie. Geen opregte, akkurate gebed is vrugteloos nie – jy mag dalk soos Abraham ‘n belofte kry en tot op punt 99 moet wag, maar as jy iets in God se wil bid, doen Hy dit.

So hoe bid mens opreg en akkuraat en in God se wil?

JY BID SY WOORD.

Hebr 4:12: Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Gebed is ‘n bonatuurlike konneksie met Vader Homself. Daar is niks wonderliker as om “boldly” na die genadetroon van God toe te gaan en om gehelp te word in ‘n tyd van nood nie.

 

Hebr 4:16: “Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.

HOE KRY JY JOU GEBEDE BEANTWOORD?

BID GOD SE WOORD TERUG TOT HOM.

HOE WEET EK WAT GOD SE WIL IS?

Ek ken Sy PRINSIEPE. Dis gestipuleer in die Bybel. Elke situasie wat jy beleef het meer as een geskrewe oplossing in die Bybel. Die Bybel sê spesifiek wat ons moet doen in ‘n situasie. Daar is iets wat ons goed moet begryp: Die tweede wêreldoorlog het gewys wat kan gebeur as ‘n ongoddellike entiteit aan bewind kom. Ons oplossing lê in Koninkryksbeginsels. Prinsiepe moet opgelees, nageslaan, geken en gedoen word.

God se Woord, die Bybel, bevat Sy plan vir die ganse mensdom.

Dit bevat Sy totale wil, versie vir versie uitgespel.

Ons moet:

 • Deklareer
 • Dekrete uitvaardig
 • Verkondig

En deklarasies, dekrete en verkondigings is die UITVLOEIING van om in afhanklikheid en nederigheid , maar VOL MOED na Jesus se troon te gaan. Mense wonder dikwels hoe het hulle deurgebreek in gebed. Jy het deurgebreek as jy ‘n probleem in afhanklikheid voor Jesus kan neerlê, en ‘n rukkie later van jou knieë opstaan met ‘n deklarasie van geloof en oorwinning in jou mond en in jou wese. So eenvoudig.

Aan die kruis het Jesus gesê: “Dit is VOLBRING”. En dit was.

As jy troon toe gaan, gee jy JOU gees aan Vader God oor. As jy God se wil doen, volgens Sy prinsiepe, en Sy Woord na Hom terugbring, is dit iets wat volbring is. Die donkerte MOET die knie buig.

Hoe begin ek?

Kry ‘n Skriffie wat met jou praat. (Iets wat beskryf hoe jy nou voel, of selfs iets wat jy voel jy graag in jouself ontwikkel wil sien, soos bv om gewillig te wees om swaar te kry sodat die waarheid kan wen).

Maklike boeke om mee te begin om die Woord terug te bid, is:

 • Psalms;
 • Spreuke;
 • Mattheus; ens.

Ps 32:8 kan jy bv bid: “Here, gee my U instruksies oor wat ek moet doen en watter roete ek moet volg. Leer my, vat my op die regte pad en hou my dop met U eie oog. Dankie Vader.”

Jy kan dalk voel asof die lewe en situasies jou oorweldig. Ps 3 v 1-3: “O Here, ek het so baie vyande,so baie kom teen my in opstand. So baie sê: “God sal hom nooit red nie!” Maar U Here, is ‘n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op. Ek het tot die Here geroep, vanaf sy heilige berg het Hy my geantwoord.

 “Vader, U sien al my bekommernisse en al die dinge wat my pla. Dit lyk vir my asof daar geen oplossing is nie. Maar U, Vader, is my Skild en my Verdediger. U is my Advokaat en my Prokureur en my Helper. U restoureer my altyd weer en bring my weer terug na U glorie toe. So, Vader, asseblief, red my uit hierdie situasie. Lig weer my kop op en gee my weer outoriteit oor hierdie situasie. U is my Skild en U verdedig my. U is vandag my advokaat. Dankie dat U hierdie situasie oplos. Nou gaan ek rus in U en kyk hoe U beweeg in my omstandighede. Dankie Vader.”

Efesiërs 3: 18 is ‘n pragtige gebed wat Paulus gebid het vir die lewens van die mense in Efese. Jy kan sulke tipe gebede bid vir jou familie of vir die dorp.

“Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word.”

Dan kan jy byvoorbeeld bid:

“Here, dankie dat U My Vader is. Ek bid dat U vir my U gees van Wysheid sal gee, en dat my oë sal oopgaan vir die waarheid. Dat ek U regtig sal KEN. Help my asseblief om te verstaan en vul my met hoop. Help my om elke sekonde van my lewe te loop waar U my roep.”

Nou is jy in ooreenstemming met God se Woord een Bepalings, en die Heilige Gees stem saam met wat jy bid! Jy het reeds die oorwinning van “waar 2 of meer in My Naam vergader, daar is Ek by hulle!” Want God se Gees bid nou deur jou. Selfs wanneer jy stoksiel alleen ‘n ding moet deurbid, is jy in die oorwinning van meer as 1!!

Onthou, as jy bid dat God se perfekte wil moet gebeur, soos wat Hy dit in Sy Woord en bepalings wys, antwoorde Hy gebed 100%. Hy is GETROU aan sy Woord.

Die Regte Besluit

download

Iets wat Abrie gister gesê het, het in my agterkop vasgehak. Eintlik het dit van verlede jaar af nog nooit padgegee nie – nie vandat Tanya ‘n boodskap gehad het oor Jona nie.

Wat was Jona se eintlike probleem? Kom ons stel dit in hedendaagse taal.

Jona was nie lus vir Vryheid nie. Hy wou liewer op ‘n boot klim en gaan visvang by Cape Vidal. Of Sodwana. Of enige ander plek, solank hy net kon wegkom uit die dorp uit. Die plek het vir hom een te veel geraak. Dit het nie ‘n aap gekos om te sien dat die ekonomie, droogte, moedelose boere, ‘n arm gemeenskap en geweld en nog ‘n honderd ander goed alles lekker saamgemeng en gebly het in Vryheid nie. Enige iemand met ‘n halwe verstand het klaar padgegee uit hierdie Ninéve. Jona het nie ryk ge-erf nie, en die werk het nie goed betaal nie, anders was hy ook lankal weg.

Probleem is net, hy het al vantevore hier padgegee, net om onsuksesvol op ‘n ander dorp te wees. En weer hier aangesit te kom. Óf geluk is nie aan sy kant nie, óf hy glo verniet. Want hier is nie eers walvisse hier rond om mens in te sluk nie.

Klink dit bekend?

Party keer wonder mens regtig HOE het party geloofshelde dit gemaak deur krisisse. Dis een ding om daarvan te lees as jy al klaar die einde van die storie ken, maar dis ‘n ander ding om die gebeurtenis deur te gaan.

Het jy ‘n visie vir jou dorp? Het jy hoop vir die plek waar jy bly? Kan jy sien wat hier moet gebeur en hoekom jy hier is?

Dis belangrik dat  mens besluite maak wat ewigheidswaarde het. Wat nie net oor jouself en die hier en nou gaan nie.

John en David Livingstone, twee broers wat in Blantyre in Skotland gebore was in die 1800, was voor dieselfde tipe keuse gestel. Albei het dieselfde opvoeding en dieselfde geleenthede gehad. Toe hulle mondig word, moes hulle kies.

John ((1811- 1899) het besluit om geld te maak. En hy het. Sakke vol. Sy broer David, het ‘n sendeling in Afrika geword. Toe John oorlede is, was daar ‘n kort sinnetjie in die koerant dat J. Livingstone oorlede is. Meer as 70% van die berig het gegaan oor sy oorlede boetie, en wat David alles vermag het in sy lewe.

David Livingstone is oorlede in ‘n hut in Afrika, terwyl hy op sy knieë gevra het om gesond te word van malaria en disenterie. Vir meer as 33 jaar het hy vir onbekeerde stamme gepreek, uitgelewer aan tropiese siektes, malaria muskiete, wilde diere en onbeskaafde mense. Sy hart is begrawe onder ‘n Mvula boom, en sy liggaam in Engeland.

Toe die twee broers dood is, het die een bloot geld agtergelaat. Die ander het het ‘n legende nagelaat.

Die een broer het sy eie hartsbegeerte nagestreef. Die ander broer het God hoor roep en sy eie ek opgegee sodat ander mense gered kan word.

Wat is die moraal van die storie? Dis dat mens moet seker maak dat die besluite wat jy neem, van ewigheidswaarde is. En dat jy gehoorsaam is aan die roeping wat die Here op jou lewe sit. Die grootste suksesverhale gaan nie oor mense wat in die wêreld se oë baie bereik het nie. Dit gaan oor mense wat hulle eie ek opgeoffer het om betekenis te vind daarin om ander mense te dien. Lees maar Dietrich Bonhoeffer se boek “The Cost of Discipleship” en Viktor Frankl se “Man’s search for meaning.” Ek is nog besig met laasgenoemde, so ek kan nie ‘n ekspert opinie gee daaroor nie, maar ‘n paar opmerkings het reeds my aandag getrek:

“He who has a Why to live for can bear almost any How”

“Prisoners died less from lack of food or medicine than from lack of hope, lack of SOMETHING TO LIVE FOR”. Een van die maniere hoe Frankl aan die lewe gebly het, was om te droom van lesings wat hy in sielkunde sou gee oor die lesse wat mens kon leer uit die Auschwitz ervaring. Frankl het gaan sit en wonder oor HOE sommige dit gemaak het om te oorleef, nie hoekom so baie doodgegaan het nie.

Hiermee wil ek allermins so ‘n somber prentjie skets oor ons dorp. Maar ek wil ook realisties gesproke vir jou iets sê:

Dit IS  so dat die inwoners hier leef op die historiese “Battlegrounds”. Natal het ‘n wilde geskiedenis, en die meeste daarvan is in bloed en oorlog geskryf. Daar IS ‘n absolute epidemie van VIGS – dis so erg dat daar eenvoudig aangeneem word dat dit ‘n wonderwerk en ‘n uitsondering is vir die wat dit nie het nie. Dit was KURKDROOG tot verlede jaar. Die paaie lyk verby hopeloos. En so kan ons aangaan…

So, wat maak jy hier?

WAT AS JY ‘N JONA IS?? ‘N GOEIE JONA VAN KANS NOMMER TWEE??

Iemand wat al in die verlede sleg drooggemaak het, en toe op die Last Outpost beland het? Iemand wat met ‘n paar woorde, en ‘n  bietjie moeite, die WAARBORG het dat die HERE sê HY DOEN IETS NUUTS? Dit beteken nie jy gaan oornag rol in die geld nie, maar wat as jy geroep is om die OORGANG VAN DOOD NA LEWE te help bou? As jy geroep is as ‘n meesterbouer van die Koninkryk van God, en nie van dooie monumente van verskille nie? Wat as jy soos ‘n Haggai of ‘n Nehemia of ‘n Daniël of ‘n Ester kan wees, en jou eie ek agter jou los en iets beteken?

Ek wonder dikwels oor Daniël. Dis ‘n feit, die outjies wat daardie tyd gevange geneem is deur die Koning van Babel, was ontman. Die koning was nie van plan om kompetisie toe te laat aan sy hof, en dit deur knapies wat wonderbaarlik ontsnap het van ‘n doodsvonnis in ‘n oorlog nie. Lees Jesaja 56:3b. “”n Ontmande moenie dink ‘Ek is maar ‘n droë boom’ nie. Vers 4: “Aan die ontmandes wat my Sabbat onderhou en kies om te doen wat My behaag, en lewe volgens my verbond, vir hulle sal Ek in my tempel en aan sy mure ‘n gedenkteken oprig, en ‘n ERENAAM gee wat beter is as dié van seuns en dogters.” (hierdie gedenkteken kan ook vervang word met die woord “eremonument”) – met ander woorde iets wat vir ALTYD sal bly staan.

Dit word bevestig in Dan 12:3: “Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.”

Dit is ONBETWISBAAR so dat as jy in die Here glo, is jy ‘n LEIER in moeilike omstandighede. Enige iemand wat ander mense moed inpraat, die regte ding doen, die regte waardes handhaaf, uithou en aanhou, en GLO, is ‘n mens van GEREGTIGHEID. En mense van Geregtigheid word deur die OpperKoning erken en verdedig. Al stap hulle deur leeukuile en vuuroonde. Of Ninéve.

WAT AS JY GEROEP IS VIR ‘N TYD SOOS HIERDIE?

SAL JY DIE REGTE BESLUIT MAAK?

 

 

Augustus – ‘n Volle oorgawe   

5                              

Hosea 14:4 – 7

“And I will heal their apostasy; I will love them freely, for My anger has turned from them. I will be like the dew to Israel; he shall blossom like the lily; he shall take root like the trees of Lebanon; his shoots shall spread out; his beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. They shall return and dwell beneath my shadow;  they shall flourish like the grain; they shall blossom like the vine; their fame shall be like the wine of Lebanon.”

—————————————————————————————————————————

Meeste van ons ken die spreekwoord “een swaeltjie maak nie die somer nie”. Dis seker so, maar mens kan ook die saak uit totaal ‘n ander hoek benader: “Elke swaeltjie wat dit maak, het sy somer”. Jesus gaan jou help om dit te maak en jou somer kom.

Jesaja 8 verduidelik die konsep van donkerte wat lig word:

“When someone tells you to consult mediums and spiritists (false prophets), who whisper and mutter, SHOULD NOT A PEOPLE ENQUIRE FROM THEIR GOD? Why consult the dead on behalf of the living? (Hierdie is BAIE belangrik, veral in ag genome dat ons baie met voorvaderaanbidding te doen het rondom ons). CONSULT GOD’S INSTRUCTION AND THE TESTIMONY OF WARNING. If ANYONE does not SPEAK ACCORDING TO THIS WORD, they HAVE NO LIGHT OF DAWN. Distressed and hungry, they will roam through the land, when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Dis ‘n waarskuwing!!! Gevolg deur ‘n BELOFTE

“Nevertheless, there will be NO MORE GLOOM FOR THOSE WHO WERE IN DISTRESS. The people walking in darkness have seen a great light, on those living in the land of deep darkness a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. Every warrior’s boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a Son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.

Swaeltjie

(In Hebreeus bekend as die voëltjie van VRYHEID, omdat dit onmoontlik is om hierdie voëltjie gevange te hou 😊

hirrus49309

‘n Swaeltjie is ‘n klein voëltjie met lang vlerkies wat kan vlieg en vlieg sonder om moeg te word. Dit maak ‘n ruisgeluid as dit by jou verbyvlieg. ‘n Swaeltjie is ‘n seker teken van die lente wat terug kom. Hulle bou nessies naby aan menslike behuising, vandaar die woorde in Ps 84: “Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here;met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God.Selfs ‘n mossie het ‘n nes en ‘n swaeltjie ‘n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here, Almagtige,my Koning en my God!

Hierdie is ‘n pragtige vergelyking wat koning Hiskia gebruik toe hy in die grootste krisis van sy lewe is: dreigende verwoesting van sy volk, met ‘n doodstyding van die profeet Jesaja in sy ore. In Engels genoem “The Trouble Song of Hezekia”.

“Like a swallow or a crane, so did I chatter ;I did moan as a dove; mine eyes fail with looking upward: O Lord, I am oppressed, be thou my surety” (Isa 38:14).

Dit word bevestig deur ‘n tweede profeet, Jeremia in hoofstuk 8:7:

“Yea, the stork in the heavens knoweth her appointed times; and the turtle-dove and the swallow and the crane observe the time of their coming; but my people know not the law of Yahweh.”

Koning Salomo gebruik dieselfde vergelyking in die boek Spreuke (hf 26:2)

“As the sparrow in her wandering, as the swallow in her flying, So the curse that is causeless alighteth not” (Prov 26:2).

Mmmm. Twee profete stel op rekord dat dit tyd is dat  mense die Woord van God ken, en twee konings getuig dat dit vloeke breek en lewe bring. 2 x 2 getuies. In die woord van 2 getuies staan iets vas né. Hier is 2 x 2.

Het jy geweet dat swaeltjies (daar is verskillende soorte en klassifikasies, net ter wille van die natuurliefhebbers) enige iets van 80 kilometer per uur kan vlieg, en tot 800 myl in ‘n nag?

The strong and the talented might possibly have built the temple, but swallows were sure to find a home there….

Wat is so spesiaal aan die illustrasie van ‘n swaeltjie?

Joyce Meyer sê die volgende in die “Battlefield of the Mind” Bybel:

Knowing we can have joy in adversity is a powerful principle that helps us to live above the clouds. The sun is always shining somewhere above the storm clouds of life, and if we can see it by faith, we won’t cave in to discouragement and depressed thinking. Winter is a time when things are not going well – and no one goes through life without experiencing a winter season from time to time. Ps 30:5 says that winter does not last a lifetime. “For His anger is but for a moment, His favor is for a lifetime.”

Song of Solomon 2:11-12 says: “For behold, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth once again, the time for singing has come, and the voice of the turtledove is heard in our land”.

Het jy gesien en gehoor hoe baie voëltjies is daar in die dorp? Vanmiddag het enetjie reg op my vensterbank kom sit en vir my gekyk.

Dit laat my dink aan Genesis 8:22: “As long as the earth endures, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease.”

‘n Gedagte vir oorwinning:

Die Griekse woord vir oorwinning is “Nicanor” – VICTOR.

Bill Johnson sê: “A moan-and-groan attitude shows nothing but that you are able to hear the voice of the devil very well”.  OEPS.

Jy is gebore om te vlieg op arendsvlerke, hoog in die windstrome.

Hoor die volgende woord:

“My kind, dit is tyd vir jou om toe te tree tot ‘n nuwe geestelike realm. Die ou maniere van dink en doen moet heeltemal geabandoneer word. Jy moet totaal oorgee aan die nuwe lewe van My Gees. Die mens se paaie en planne is gesentreerd rondom mag en invloed. My pad is ‘n pad  van liefde wat selfs die briljantste man se mond sal laat oophang. Nie deur mag of krag nie, maar deur My Gees, sê die Here. Jy sal AMAZED wees as jy sien wat ek wil doen met jou lewe, as jy tog net wil oorgee aan My Gees. My gedagtes is hoër as jou gedagtes, My Gees is die Hoogste Intelligensie wat beweeg in die harte van my mense, om hulle na fonteine van lewende water te bring. Daar is baie debatte en menslike redenasies aan die gang om jou, maar My Stem roep jou uit na die stilte. Hier sal Ek jou wysheid sal leer wat nie deur  mense gegee kan word nie.

MOENIE OP MENSE VERTROU NIE. LEUN OP MY EN VERTROU MY GEES.

Die gedagtes wat ek vir jou het, sal vir jou vrede en troos bring, want ek hou jou in my hart en hande as my kosbaarste skat. Jy sal nie nou verstaan wat ek van plan is om te doen nie, maar jy sal verstom wees om te sien hoe My Glorie in jou ontvou en jou openbarings-lig gee, want jy het MY GEDAGTES. Die gedagtes van Koning Jesus Christus.

Ek verplaas jou na ‘n Superhoofweg

shanghai-freeways-at-night-photo-by-sung-ming-whang-national-geographic

My kind, voel jy of jy aan die einde van ‘n pad gekom het? ‘n Pad wat net skielik dood gestop het, sonder enige waarskuwings dat dit ‘n Cul-de-Sac is? Jy mag voel of jy aan die einde van die pad gekom het. En ja, jy het. Maar jy moenie hieroor TREUR nie. Die pad waarop jy was, was in alle geval nie SO fantasties nie! Dit was maar ‘n gewone pad, wat lei na doodloop punte. Dis ok dat jy op die einde van die pad is. Maar Ek sê vandag vir jou: “Kyk OP!” EK het iets vir jou voorberei wat jou asem sal wegslaan!

My Superhoofweg is hoër as enige pad waarop jy NOG OOIT was. Dis vinniger as enige iets wat jy nog gesien het. Jy sou nie self daarop kon kom nie, want menslike gesproke kan ‘n mens nie self daarop kom nie. Daar is nie ‘n menslike kontakpunt nie.

 “And there will be a highway called the Way of Holiness. The unclean will not travel it—only those who walk in the Way—and fools will not stray onto it. No lion will be there, and no vicious beast will go up on it. Such will not be found there, but the redeemed will walk upon it, and the ransomed of the LORD will return. They will enter Zion with singing, crowned with everlasting joy. Joy and gladness will overtake them, and sorrow and sighing will flee.…” (Isa 35: 8 – 9)

Ek sê vandag vir jou: JY WAS GETOETS IN MY SKAAL. Die skaal van Heiligheid. Jy wat My dien in totale oorgawe is perfek bevind – niks vermis en niks gebreek nie.

LUISTER WEER:

Ek het My mense ondersoek en ek het skoon hande en rein harte gevind. Daarom gaan ek jou op ‘n bonatuurlike pad plaas en jou seën op ‘n manier wat jy nog nooit van te vore ervaar het nie.

LOOP OP HIERDIE PAD IN PERFEKTE VREDE

Jy hoef nie bekommerd te wees oor hierdie pad nie. My pad is ‘n pad van vrede, ‘n veiligheidsnet en ‘n skuilplek vir jou, want ek is NOU, OP HIERDIE OOMBLIK, PRESIES NOU, HIER IN JOU LEWE. Op hierdie pad is jy hoog bokant die klippe, gate, en chaos wat die wêreld in verwarring hou. Op hierdie pad sal jy een obsessie hê: Om My te KEN – en EK sal jou wegsteek onder die skaduwee van My vlerke. Ek is die God wat die blindes lei op paaie wat hulle nie vantevore geken het nie. Vertrou My net. Doen PRESIES wat Ek sê. Luister net na My Stem en volg my instruksies GETROU.

“I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide them; I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do; I will not forsake them.” (Isa 42:16)

En Ek herhaal wat ek aan die begin van hierdie boodskap vir jou gesê het: “But those who trust in idols and say to molten images: ‘You are our gods!’ will be turned back in utter shame”.… (Isa 42:15 – 17)

EKSELF PLAAS JOU OP ‘N SUPER-HOOFWEG

Jy sal dit skielik sien. Ek sê weer: Dit sal skielik en gou wees! Ek sal jou optel met die stertwind en jou hoog oplig op hierdie manjifieke Hemelse Ingenieurspad, wat die pad is wat ek vir jou beplan het. Die pad het sy draaie, maar so verloop elke goeie storie – en ek is die Outeur en Voleindiger van jou geloof. Ek is die Meesterskrywer, en ek het jou storie volmaak geskryf tot aan die einde.

 MY KIND, EK LIG JOU WONDERBAARLIK OP. GENIET DIT.

Moet oor niks bekommerd wees nie. Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil 4:4)

Vertel my jou geheime, en Ek sal jou Myne vertel. Verbly jouself in intimiteit met My, in die nabyheid wat ons deel. As jy dit doen, sal Ek jou HOOG oplig en jou loslaat in die spesiale plek wat Ek vir jou het.

SPESIALE KOMMUNIKASIE

Ek stuur vir jou spesiale tekens tussen My en jou. Ek weet die druk vanuit die vyand se kamp is groot. So groot dat hy wil hê dat jy moet opgee. Maar Ek sê vir jou: WEES BEDAG, kyk AANDAGTIG uit vir spesiale kommunikasie in klein dingetjies en tekentjies tussen my en jou. Maak jouself stil en KYK, NEEM WAAR, WEES INGESTEL.

Jy het nie ‘n idee hoeveel van jou saadjies wat jy gesaai het in die hemel lê en wag om ‘n oes voort te bring nie. Die saadjies wat ek jou gee, is geloofsaadjies! Geloof word resultate op die aarde en werk saam om selfs groter oeste in te bring en groter dinge te doen!

Moenie soos die jong apostels wees en bewend na My toe hardloop omdat julle nie wonderwerke kan doen of dat die vyand nie wil luister as julle hom beveel om te gee pad nie. WEES SOOS JOSUA: BLY IN MY TENT, IN MY TEENWOORDIGHEID – Ek het hom bemagtig om groot en magtige dinge te doen op My bevel – en dit net in die krag van die geloof wat hy gehad het!

Jou hemelse stad Jerusalem is omsingel met jou geloof! Soos Joshua Jerigo ingeneem het, so het jy ‘n hemelste stad. En jou stad is beleër met geloof! Dis nie ‘n stad wat in mekaar gaan val nie! Jy het geweet op hierdie aarde omsingel en beskerm Ek jou ne? Maar jy dink nie altyd daaraan dat in die hemel, jy en My kinders wat in My glo, My omsingel nie! En ek is SO bly om in julle midde te wees! Ja, ek het gesê ek doen ‘n nuwe ding op aarde: ‘n Vrou sal ‘n man omsingel. Dis om vir jou te verduidelik dat My hemelse bruid reg rondom my sal staan, en Ek in die midde van haar, My KOSBARE stad!

Jer 31 v 21 – 23. …“Set up the road marks, establish the signposts. Keep the highway in mind, the road you have traveled. Return, O Virgin Israel, return to these cities of yours. How long will you wander, of faithless daughter? For the LORD has created a new thing in the land – a woman will surround an man.”  This is what the LORD of Hosts, the God of Israel, says: “When I restore them from captivity, they will once again speak this word in the land of Judah and in its cities: ‘May the LORD bless you, O righteous dwelling place, O holy mountain.’…

EK DANS OOR JOU. EK JUBEL OOR JOU.

Sefanja 3:17: Die Here jou God is by jou,Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde.Hy jubel en juig oor jou.

Jy het My groot vreugde gegee My kind. Jou geloof het jou heel gemaak, gaan in vrede. JUIG. JUIG, wetende dat Ek doen wat Ek gesê het ek gaan doen vir jou. Verbly jou daarin dat Ek met jou is, dat Ek jou behoue sal terugbring. Juig en weet dat nie EEN traan wat geval het op die grond nie, Ek het elke een gevang en in ‘n bottel gesit. In My hand. (Ps 56:8)

Alles wat jy nodig het is Myne, en dit is My behae om dit aan jou te gee. Jesaja 41: 14 – 15:  Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel! Ék help jou, spreek die Here, en jou Losser is die Heilige van Israel. Kyk, Ek maak jou tot ‘n skerp, nuwe dorsslee wat baie tande het: jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf.

Alles wat Myne is, is ook joune. Maak jou gees oop om dit te ontvang, en dank My daarvoor. Want dit is MY GOEIE PLESIER om aan JOU my KONINKRYK te gee. Matt 12:32 Do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

KYK, EK KOM GOU.

Maak jouself gereed vir ‘n wonderwerk. Jy sal wonderlike dinge sien manifesteer. Jy SAL die GOEDHEID van die Here sien IN DIE LAND VAN DIE LEWENDES WAT HOM AANBID. Smaak en sien dat Ek GOED is, en geseënd is jy, omdat jy weet IN WIE JY JOU VERTROUE GESTEL HET. Ek sal jou NOOIT begewe en jou NOOIT verlaat nie. Luister na My, julle vir wie Ek gedra het van julle geboorte af, wat Ek vasgehou het vandat julle daar is. Tot ook in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. (Jes 46: 3 – 4)

 

Baie liefde, Jou Vader

JULIE  – ‘N Tyd vir ONTFERMING

download

Wat beteken “ontferming”?

Genade het twee verskillende betekenisse in Engels, naamlik “Grace” and “Mercy”.

“Grace is getting what you don’t deserve and mercy is not getting what you do deserve”.

Dit beteken om aan die barmhartigheid, genadigheid, ontferming, seën, en vergifnis van God oorgelaat te wees. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer jy weet dat jy nie meer kan nie, en dat jy menslik geen uitkoms sien nie, tree Jesus toe tot ‘n situasie. Hy bring ‘n uitkoms bo al jou verwagting in.

Joël sê dit so mooi  in Joël 2:25 King James Version (KJV)

25 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.”

Net soos wat Hy die ark vir Dawid teruggebring het Jerusalem toe, so kan en sal Hy vir jou ook dinge restoureer.

Wanneer ‘n herfsblaar op sy droogste is, en die winter op sy koudste is, kom die wind en waai dit weg soos poeier. 😊 EN DIS DIE WONDER VAN DIE HEILIGE GEES. Heilige Gees is in die restourasie-besigheid. In die perfekte seisoen.

1998 was vir my ‘n horribale jaar. Die hoogtepunt van verlies. Daardie Desember was ek by ‘n Kersfeesviering. In ‘n groot, groot gemeente. Almal rondom my het gejuig en balonne geplaas. Die woord was “1999 will be DIVINE”. In die middel van 1999 het dit gevoel asof ek besig was met ‘n divine revelation of hell. En my vraag was: “Wat IS God besig om te doen???”

In die lewe ervaar ons siklusse (ook genoem seisoene). Met alle respek, dit voel of Vryheid sowaar ‘n nuwe lente nodig het né. Elke soort sprinkaan het hier kom vreet op elke gebied. Persoonlik wil ek egter saamstem met Bill Johnson se dogter as sy sê: “Dis ok met my as ek dinge en mense verloor. Maar een ding, moet nie my TYD kom mors nie. My TYD is kosbaar en ek het min daarvan”.

Nou wat nou gemaak as die sprinkaan sommer jare in jou lewe kom vreet het ook? Want dis verseker: Smart, armoede, depressie, hartseer – hierdie dinge kos TYD. Soos die ou spreekwoord sê: “TYD heel wonde”. Mens raak sommer fed-up oor elke negatiewe ding wat jy sien kom, net omdat jy weet dit mors alweer kosbare tyd. Wat vir iets positiefs gebruik kon gewees het.

Maar hiervoor het God se WOORD BAIE BAIE GOEIE NUUS.

 1. God KAN tyd terugdraai. Jy mag miskien nie terug gaan graad een toe nie, maar as hy Abraham en Sarah se jeug herstel het en sy op ‘n honderd jaar oud, een jaar na ‘n baba se geboorte, so mooi was dat sy konings se knieë lam gemaak het, is daar hoop. HY maak jou jeug weer nuut soos ‘n arend. Die Woord sê so en dis die einde van die saak.

 2. Hiskia het op sy bed gelê en was vol kanker as gevolg van TRAUMA. Hy het hierdie trauma opgedoen toe Jerusalem beleër is. Stress het aan sy deur kom klop, en hy was op pad uit. Uitgebrand, stukkend en klaar – koning of te not. En God kom sê vir hom dat Hy hom heeltemal, heeltemal gesond gaan maak. En die teken is DAT DIE TYD TIEN GRADE SAL TERUGDRAAI.

 3. Joshua het ‘n oorlog op hande. En die vyand (sprinkane) lyk GROOT. En hulle is sterk. So, God het ‘n oplossing. Hy laat die tyd stilstaan in die laagte waar Joshua veg. TOTDAT HY DIE OORWINNING HET.

Jy moet een ding besef:

GOD is nie aan tyd gekoppel nie.

Hoor mooi: JY LYK BETER IN DIE TOEKOMS AS WAT JY NOU LYK.

God is REEDS in jou toekoms. Daar is ‘n rap-liedjie erens wat sê “I look better in the future than I look right now”. Dit is so, jy mag dalk persoonlik staan voor ‘n moeilike drie- of vier jaar seisoen. Jy moet dalk deur ‘n egskeiding gaan, en geleerdes sê dis iets wat ten minste ‘n sewe jaar herstel tydperk nodig het. Of jy kan al jare in die tou staan vir ‘n promosie op een of ander vlak en dit lyk of dit net nooit kom nie.

Maar dit verstom my hoe ons ons perspektief op tyd kan perversifiseer. Aan die een hand skree ons vir die wêreld se mense dat hulle nie moet leef vir die hier en nou nie, maar aan die ander kant word onsself die prooi van aardse tyd. Ons ervaar die teenoorgestelde: Terwyl Kosie homself besig hou met partytjie, is ek die beter ouboetie wat my lewe instel om die Here te behaag. Kom Hy agter ek word ouer terwyl Hy heeltyd aandag en tyd spaneer aan al die Kosies wat net oor hulle self worry?

In my persoonlike ondersoek na die wortels van moedeloosheid en depressie en hoekom mense ONTMOEDIG voel, is die hoofvraag altyd: “Hoe LANK nog?” Dis soos ‘n kind in ‘n kar op pad see toe. “Pappa, wanneer is ons daar? Ek is moeg gesit”. En arme pappa moet die petrol trap en die motor rev want boetie wil binne drie minute by die see aankom. By die NIMMEREINDIGENDE see.

My liewe vriend/vriendin.

God sê “Kyk Ek maak ALLES NUUT”.

En dit geld nie net vir die hemel nie. Dit geld ook vir mense op aarde wat dingetjies eenkant toe geskuif het, God se tempel van lof in hulle lewens herstel het, en by BLY WORD uitgekom het.

Jy sien, daar is ‘n patroon in die Bybel.

Kind word gebore – kind word groter – kind maak droog – kind doen verkeerde dinge – kind beland in die varkhok – kind sê my pa het die oplossing – kind gaan terug – kind kry ‘n nuwe rokkie, ring en ‘n fees – kind jubel en juig as ‘n regeerder in pa se huis.

Maar so dikwels sien mense nie die patroon in hulle lewens nie.

Hulle kom eenvoudig nie daarby uit om die TEMPEL VAN LOFPRYSING te herstel nie. Hulle kom nooit ooit op ‘n jubel punt nie.

Ek LOVE Dawid. Ek LOVE sy at-ti-tu-de. Hy het op sy bedjie gaan lê en verklaar dat hy maar kan lê, maar hy WEIER om te slaap totdat daar nie ‘n tempel van lof in sy lewe staan nie. Enige popo met ‘n halwe begrip weet dat Dawid nie net Goliatte onthoof het nie. Die man was ‘n DIGTER en ‘n staatsman. Met ander woorde, ‘n oorlogmaker met ‘n uiters gevoelige streep. En as gevolg van sy persoonlikheidstipe en sy lewe wat van bloed en moord getuig het, was hy ‘n nommer een kandidaat vir Weskoppies of Denmar kliniek. Hoe dink jy mense oorleef dit om mense sonder arms en bene en oë te sien in oorloë? Kyk bietjie  Shawshank Redemption en dan sal jy verstaan wat ek meen. Dawid, wat soveel jare moes weghol vir ‘n outjie genaamd Saul met ‘n grootman-kompleks, het op sy bed gaan lê en gesmile oor iets wat hy geweet het…

God laat Hom nie afpers nie.

Nie deur enige verlore jare, kanse of geleenthede nie. Nie deur enige verlies nie.

En VERAL nie deur vader Tyd nie. Hy IS Vader van Tyd.

Vir vier agtereenvolgende jare, was die oes geheel en al uitgewis. God se mense het op hulle knieë beland in meer as een manier. En toe “word die Here jaloers vir sy land en Hy het genade gehad met Sy mense”. God sê toe: “Ek stuur vir julle graan, wyn en olie, en hulle sal so baie hê dat julle heeltemal tevrede sal wees. (Joël 2:18-19)

In die komende jare, het God gesê, sou die velde ‘n oorvloed gee in plaas van dit wat verlore geraak het. Die dorsvloer sou vol nuwe graan wees, die wynvaatjies sou oorloop met olie en wyn. En God se mense sou oorgenoeg eet en baie versadig en tevrede wees. (Joël 2:24,26).

As God jou gesalf het, het Hy vrede met die tyd. Wat moet gebeur, SAL HY LAAT GEBEUR.

God het tyd vir HERSTEL.

En Hy het TYD vir jou.

NOU.

So, vandag terwyl Hy hier is, laat staan al die dringende goedjies wat eintlik klein terroriste is in jou wingerd. God sal die druiwe laat ryp word en die oes laat inkom as jy reg gesaai het. Gaan sit ‘n oomblik en gee aandag aan jou siel en dit wat God vir jou wil sê. Want HY is GOED en Sy beloftes is GOED.

Gaan sê dankie vir al die goed. Raak bly oor die goed wat kom. Regtig bly. Stel jouself in daarop in om te sien wat se wonderlike dinge wag. Hoor wat sê jou Pa. Vir elke kind is daar ‘n nuwe verassing. As jy nie weet wat Hy vir jou belowe nie, weet nugter hoe jy al jou blessings gaan bestuur. Dis hoekom Josef visies moes kry van koringskure. Sodat hy ander mense aan die lewe kon hou in droogtes. Of daar was chaos met al die koring en die hongeriges.

Die kruks van glo is dat BETER DINGE KOM.

Of dit in die hemel is, en of dit reg voor jou neus op die winskopie rak in Checkers is, dis ‘n gegewe. ‘n Gegewe soos olie dryf op water.

Heilige Gees olie KAN NIE onder bly lê nie.

Verstaan jy?

Breek deur.

Breek op uit die donkerte uit.

Daar is ‘n oplossing.

Maybe weird and wonderful, maybe reg voor jou.

En dis die wonderlikste GENADE OP GENADE ooit.

Dis JOU KONING.

GOD KAN TYD TERUGDRAAI.

Hierdie kosbare belofte uit die boek Joël geld op soveel maniere.

Die belangrikste is dat verwoesting gevolg word deur wonderlike oeste. Maar nog meer. Dat dit wat  verlore gegaan het in alle variëteite, gevolg word deur seen.

Kyk gou hier.

 Verlore Jare van die Lewe:

 1. VRUGTELOSE jare. Baie keer wonder mens: Ek het SO baie gedoen. En wat het ek om vir dit te wys? Net mooi niks. (Insluitend: verlore besighede, slegte beleggings, ‘n polis-met-leuenstories…. Alles wat jy jare aan gewerk het, net mooi netjies weg. Jy wonder: “WAT het geword van al my tyd en moeite en probeer?
 2. PYNVOLLE jare. Al die jare wat mens gehuil het oor die verlies van iemand vir wie jy lief was. Jy het planne gehad vir die toekoms, maar nou stap jy die einste toekoms alleen in. Of jy sukkel al so lank met jou gesondheid. Jy het doodeenvoudig aangeneem dat jy eendag dit of dat sou kon doen. En toe die eendag kom, sit jy met pyne op plekke waar jy nie geweet het plekke of pyne bestaan nie.
 3. SELFSUGTIGE jare. Hier is ‘n baie bekende storie. Henkie het sy lewe aan die Here gaan toevertrou. Die probleem is net dat dit nie so lekker gehou het nie. Amper soos wanneer mens ‘n skildery met Pritt teen ‘n muur probeer vassit. Sy nuwe “commitment” was net ‘n klein skyfie van die pizza van sy lewe. En toe gebeur daar iets en die Heilige Gees kry hom beet, en nou sit hy en naels kou en wonder: Wat in die wêreld het ek aangevang? Daar is geen substansie in my lewe nie. Ek wil rêrig saak maak vir die Here. Ek wil kragtig lewe in die Gees. Ek wil ‘n verskil maak aan die wêreld. Enigste probleem is driekwart van my lewe is al verby…
 4. LIEFDELOSE jare. … “En toe slaan die papaja die waaier en die hele familie is kwaad vir mekaar en Sarie en haar ma en susters praat dertig jaar nie met mekaar nie… Of jou kinders het doodeenvoudig grootgeword, en niks kan hulle kleintyd terugbring nie. Of jou huwelik is al jare liefdeloos, en jy is al so gewoond daaraan, dis al soos broodkorsies sonder margarien. Jy sien ‘n man en vrou wat regtig mal is oor mekaar, en jy wens jy kon so ‘n liefde in jou lewe hê. Dalk het jy net nog nooit die liefde van jou lewe ontmoet nie. En jy word nou al oud en jy is nog alleen
 5. REBELSE jare. Dalk het jy grootgeword met baie seën. Verlore jare is rebelse jare. Dalk wou jou hart net rebelleer. Jy kon nie mooi verstaan hoekom jy so rebels was nie, maar jy het jouself oorgegee aan hierdie “urge” om so te weees. In plaas van plesier, het rebellie vir jou pyn gebring. En nou kyk jy selfverwytend terug na daardie jare.
 6. VERKEERDE RIGTING jare. Die paadjie wat jy op universiteit gekies het, was ‘n doodloopstraat. Jy het net nie ingepas in die beroep wat jy gekies het nie. Baie keer het jy in jou kop gesit en dink “Hoe het ek hier opgeeindig? As ek tog net die ander geleentheid gekies het, of die ander pad gevat het….” Maar daardie oomblik is verby. Poef verby.
 7. JESUS-LOSE jare. Eintlik is alle Jesus-lose jare sprinkaanjare. As jy nog nie ‘n besluit vir Jesus gemaak het nie, dink bietjie daaraan. Vra enige iemand wat later in hulle lewe tot geloof gekom het in Jesus. Hulle sal jou vertel dat hulle wens hulle het vinniger die besluit gemaak as wat hulle dit in werklikheid gedoen het. Hulle sou soveel minder dom dinge gedoen het en daar sou soveel meer goeie dinge gebeur het in hulle lewens.

HOE GOD VERLORE JARE RESTOUREER

Begin glimlag en word vol moed! Daar is maniere wat God hierdie sprinkaantye kan restoureer. Hy doen dit op drie maniere:

Hy kan jou verlore jare restoureer deur ‘n intense verdieping met jou kommunikasie met Jesus“Jy sal weet dat ek midde in Israel is, en dat ek die Here jou God is”.  (Joël  2:27) Hierdie mense, wat so baie verduur het, is skielik nader aan die Here op ‘n manier wat by verre groter is as enige iets wat hulle ooit van te vore in hulle gelowige lewens ervaar het. Jesus kan verlore jare restoureer deur jou verhouding met Hom drasties te laat verdiep.

Sê vir Hom: “Here, ek het so baie jare spandeer myle ver van U af. Maak tog hierdie kop en hierdie hart vol liefde vir U en dankbaar vir als wat U vir my doen. Laat al die verliese van die arm jare my liefde vir U  groter maak as wat dit OOIT sou wees. Restoreer vir my die jare wat die sprinkane geëet het.

God restoreer verlore jare deur jou vrugbaarheid te laat vermeerder. In die boek Joël was die oeste vir die mense al was vir jare totaal uitgewis. En skielik, nugter uit die noorde, het hulle rekord oeste ontvang. Laat mens dink aan die gelykenis waar Jesus praat van ‘n oes wat 30-, 60 of honderdvoudig meer sou wees.Daar is ‘n yslike verskil tussen hierdie drie oeste. Drie jare van ‘n honderdvoudige oes is so goed soos ‘n dekade van 30-voudige oeste.

Here, die sprinkane het heeltemal te veel jare van my lewe totaal opgeëet. In omtrent alle opsigte was ek totaal onvrugbaar. Daar is regtig niks noemenswaardig wat ek bereik het of gedoen het nie. Frankly voel ek soos die droë boom waarvan Jesaja praat. U het gesê ek moet vrug dra, en nou het te veel vrugtelose jare verbygegaan. Asseblief, Here, gee my nou jare waarin meer vrug gebore sal word as in al die jare van my mis-oeste.

God kan verlore jare restoureer deur lang termyn wins voort te bring uit kort termyn skade. Die effek van hierdie groot toetse in jou lewe is dat die opregtheid van jou geloof getoets is, en dat dit die resultate mag hê dat jy God sal prys en grootmaak en eer. (1 Petr 1:7). Die lofprysing, glorie en eer gaan aan Jesus Christus omdat sy krag you bewaar het deur die hardste jare van jou lewe.

As mens dink aan die term “die jare wat die sprinkane geëet het, dink mens aan iets wat Jesaja gesê het oor Jesus: “Hy was afgesny uit die land van die lewendes”. (Jes 53:8)

Jesus was hier op die kruin van sy lewe. Hy was drie jaar in sy bediening in op die ouderdom van 33 jaar.Mens sal dink dat ‘n man wat ‘n nuwe ding begin op hierdie ouderdom, darem alles voor Hom het. Maar Jesaja sê: “Hy was afgesny: Hy het onder die  oordeel van God beland – nie oor sy eie sondes nie, want Hy het niks gehad nie – maar ter wille van ons.

Ons sondes, ons griewe, ons hartseer, moes bo op Hom beland. Toe is Hy veroordeel vir alles wat ons gedoen het. Al ons sprinkane het bo-oor Hom gevlieg. Die lewe van die “sagte loot” was morsaf gesny. Op die derde dag, het die Seun van God opgestaan in die krag van die ewige lewe. Hy het homself aan ons gegee, en hy kon sê wat niemand anders nog kon sê nie: “Ek sal jou vergoed vir die jare wat die sprinkane geëet het”.

What is Mercy?

Mercy is eliminating human misery. It is meeting the need of the orphans, the poor, the widows, the beaten, the destitute, the forgotten, the hopeless. It is doing WHATEVER it takes to extend compassion and pity to someone who is in desperate misery. Romans 12 v 8 commands us to be hilariously cheerful. To give with cheerfulness and joy.

God ken ‘n geheim. Hy weet die lewe wat Hy vir ons gegee het gaan nie oor kry nie. Dit gaan oor gee. En dis hoekom God gee. Hy is ‘n GEWER. Dink hoe bly gaan Hy wees om vir jou te gee.

Hy het jou BO ALLES LIEF.

Deel jy net uit wat Hy vir jou gee. Omdat jy soos jou Pa is.

I heard someone say

“don’t cross oceans for

people who wouldn’t cross

a puddle for you.”

Which I thought was good advice

 

But then someone else spoke up

and said “no”. Do it. Do cross oceans

for people. Love all people.

No conditions attached. No wondering

whether or not they are worthy.

Blessed are the merciful for they will be shown mercy. Matt 5:7

 

CHAOS EN ORDE

th

As daar een ding op hierdie aarde is wat ek meer verpes as enige iets anders, is dit om op onbekende deurmekaar terrein te wees. Toe ek klein was, was dit my gunsteling tydverdryf om met my gieter, my hoender en ‘n klomp ou bakstene huise te bou. Korrek, heel aangenaam sonder te veel geselskap. Mens kan nie jou hoender dophou, jou bouwerk behartig en ‘n nuwe gebou beplan in die middel van nonsenspratery nie.

Ek was ook nie bekend as ‘n vreeslike geselserige dogtertjie nie – en vreemde mense en situasies maak my nie ontsettend opgewonde nie. Partytjies is die laaste ding waar ek wil wees – en my graad 1 juffrou wou eintlik vir my ‘n 4 gee op my rapport vir aanpassing. Maar toe weet sy dit gaan my ma ontstel, en toe skryf sy maar 3. Die graad 2 juffrou het elke dag my huilduiwel in die kunsklas toegemaak sodat ek net deur my wiskunde kon kom. Dit was doodeenvoudig traumaties om op ‘n plek te wees en dinge te doen as ek nie presies geweet het wat die riglyne is nie.

Gelukkig het ek dit oorleef.

Maar met die ondervinding-van-chaos vir ewig in my kop, en die wete dat ‘n mens se beste lewenslesse ontstaan uit die dinge wat gewoonlik vir jou na die onaanvaarbaarste lyk, wil ek graag iets met jou deel.

Kom ons noem dit maar Apostoliese Ontwikkeling.

En let wel, my tweede speletjie was skool speel – en ek was die juffrou, nie die kind nie. Die juffrou wat PRESIES geweet het wat gaan aan. Die juffrou wat seker gemaak het dat kinders ALLES verstaan en hulleself nie siek maak met onsekerhede nie. Dis waarom ek die volgende met jou deel. Mens noem dit CHAOS-VOORKOMINGS-TEGNIEK-EN-STRATEGIE.

Dit skakel resultate van ‘n ongewenste pak slae uit, en later in die lewe dalk die risiko van om ongewens raak geskiet te word. Met hierdie raamwerk in gedagte, deel ek nou iets vir die gemoed. Geskryf deur Jamie Rohrbaugh van InHisPresence.com. Gaan Google gerus haar website.

“Beloved, are you struggling today, feeling like the Lord has forgotten you? If so, He gave me a powerful, encouraging word for you.

I heard the Lord say:

“I am going before you in a straight path, but it looks like a rocking, waddling path to you.

My child, you’ve been seeing Me move back and forth. We’ve been going this way and that; you’ve felt like you’ve taken two steps one direction and then three steps back the other direction. This way and that, this way and that.

You’ve been doing your best to follow Me, but you’ve been thinking that I’m not taking you anywhere. You’ve been feeling like I have forgotten you because you see this side-to-side motion. You don’t feel like you’re moving forward at all.

But beloved, you have to understand. All you are seeing is Me leading you step-by-step, first with My right foot and then with My left foot. You are paying attention to the side-to-side motion, but what you need to notice is that each step is moving you forward.

The forward motion of My steps is sure to promote you as you stay in lock-step with Me.

But it’s the side-to-side motion of My steps that I want you to pay attention to right now. All the seeming delays; all your frustrations; everything you have perceived as a hindrance is simply Me brooding over you.

A hen broods over her chicks, turning them over and from side to side. I brooded over the earth at creation, setting the planet into rotation. I hover and brood over you every day.

But what you haven’t realized is that My brooding feels like side-to-side motion.

My brooding feels warm and endless. My brooding turns you first to one side, then the other. My brooding is what hatches you, though, out of the confinement of the place where you have been.

And I am brooding over you.

I am turning you with My side-to-side motion, as a jeweler turns a rare diamond under his blade. I am turning you, faceting you, shaping you on My Potter’s wheel. Around and around and around you spin, sometimes disoriented, sometimes feeling strong. Sometimes you wobble as I stretch you. Other times, you flow with Me as I grow you, building you tall and sure.

My child, you can trust Me.

You can trust Me with yourself. I will perfect all things that concern you. I will glorify My own name in you, and you will see the good of the land.

Take short steps with Me.

Be content to step out each day with Me in faith, taking only the steps I show you. Be content to walk with Me moment by moment. Be content to ask Me what to do next each day, and then do that. Be content to trust Me, knowing that I am with you to keep you.”

Beloved, if you feel like the Lord has forgotten you, HE HASN’T.

Papa God loves you so much, and He has you secure in the palms of His hand. He will never leave you nor forsake you.

Konsekwensies om Openbaring en Profesie te ignoreer

photo.jpg

Dikwels is daar  fantastiese opkomste tydens Openbaring-preke. CD bestellings van preke is hemelhoog en  kerke is propvol. Mense is honger vir die Heilige Gees en vir Woord. Almal wil weet hoe en wanneer hierdie wêreld gaan eindig, en selfs hardekwasse begin skielik bid as daar ‘n aardewing in Benoni dreig. Hierdie behoefte word in hulle harte wakker gemaak deur die Heilige Gees. Dis die genade van die Jesus wat maak dat ore oopgaan en harte ontvang.

Openbaring is ‘n faset van profesie. Profesie is ‘n baie wye veld. Die doel is nie nou om dit te verduidelik nie, dis ‘n gawe waarvoor jyself kan bid en ontwikkel soos die Heilige Gees jou lei. Wat wel ONTSAGLIK BELANGRIK IS, IS OM AANDAG AAN DIE WOORDE VAN DIE OPENBARING TE GEE.

God hou ons verantwoordelik as ons waarheid ignoreer. In die boek van Daniël het Hy die gelowiges verantwoordelik gehou omdat hulle Daniël se profetiese woorde en boodskappe verag het (70 weke van Daniël in hoofstuk 9). Om te luister en TE GEHOORSAAM is die fondasie (wortels) van alle Eindtyd Profesieë.

Net soos wat die koms van die Messias akkuraat deur Daniël voorspel was in presies die gegewe tydperk, sal die wederkoms van Jesus presies en akkuraat wees tot op die sekond wat Vader dit bepaal. Op 6 April 32 AD, het Jesus in Jerusalem ingery gekom op ‘n donkie. Die mense het gegil en geskree en gejuig en was daar in hope, MAAR HULLE HET NIE GEWEET DAT JESUS GEKOM HET MET ‘N BOODSKAP VAN REDDING EN OM HULLE TE ROEP OM REG TE MAAK MET HOM NIE. Jesus het gehuil daaroor en gesê dat Hy hulle so baie keer wou toemaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar hulle het hulle bly afvee aan die boodskap om Hom te kies. (Lukas 13:34) Dit is eenvoudig onverantwoordelik om verskeie waarskuwings te ignoreer.

VERANTWOORDELIKHEID beteken:

 • Om sonde KLAAR te maak en neer te sit,
 • Met God te gaan praat en te bid en te skuus en dit te bedoel
 • Om geregtigheid in te bid en te doen in jou lewe
 • Om visie en profesie te respekteer
 • Om Jesus te aanbid as die Gesalfde van God en Hom te respekteer.

In Hebreeus skets dit die volgende prentjies:

 • Sit ‘n muilband of ‘n tronk-hokkie rondom sonde en rebellie
 • Maak jou sondes toe asof jy dit in ‘n botteltjie sit en lugdig verseël
 • Vat verantwoordelikheid vir droogmakery en besef daar is slegte konsekwensies, dis nie God wat ‘n paaiboelie is nie. As jy aartappels plant kom daar nie lelies op nie
 • Verseël visie en profesie in jou hart (soos Maria gemaak het en die woorde wat oor haar seun Jesus gegee is, binne in haar hart bewaar het en dikwels daaroor gedink het)
 • Wy jouself en jou liggaam toe aan God want dit is die Tempel van die Heilige Gees. Bar Ones en bier moet die tweede plek vat. Party keer grawe mens ‘n graf met jou eie vurk omdat jy alles wat jy sien deur jou nek druk. SELFBEHEERSING is die moeder van geloof.

In gewone taal beteken dit dat God ‘n vinnige einde sal maak aan alle parmante en blatante, aspris ongehoorsames. Hy wil Sy kinders afsonder vir ‘n verhouding met Hom, en wil hê dat hulle gedurig aan Hom en aan regte dinge dink.

Lk 19:41-44: And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, Saying, If you had known, even thou, at least in this your day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from your eyes. For the days shall come upon you, that your enemies shall cast a trench about you, and compass you round, and keep you in on every side. And shall lay you even with the ground, and thy children within you; and they shall not leave in thee one stone upon another; because you knew not the time of your visitation.

Hierdie is nie veroordeling nie. Jesus is LIEFDE. God se natuur is LIEFDE. ‘n Ma sê nie vir ‘n kind hy moenie oor ‘n besige straat hardloop omdat die Ma lus is om dominerend te wees en die kind te foeter nie. Sy sê dit omdat sy nie kans sien om ‘n half doodgeryde kind hospitaal toe te jaag of om begrafnis te gaan hou nie. Verkeerde goed maak VERSKRIKLIK seer of DOOD.

Deur die eeue het baie mense eenvoudig verkies om profesie en Openbaringe te ignoreer. Dit was makliker om bedienaars van die Woord af te maak as vals leraars en te skinder dat hulle nie vir die gemeente omgee nie, of om ‘n gerug te versprei dat iemand ‘n vals profeet is en ‘n saadjie te plant dat hy ‘n gees van “iets” het, as om selfopname te maak en te luister en te doen.

Die boek Galasiërs 5:13-15 sê dit prontuit: “Julle boers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: ‘Jy moet ou naaste liefhê soos jouself.’ Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.”

Wat met ander woorde hier aan die gang is, is SELF SABOTASIE. Self sabotasie begin deur iets leliks te sien in iemand, terwyl jy eintlik nie veronderstel is om hulle eers te sien nie, maar met jou geestelike oor te hoor of God vir jou iets wil fluister oor Sy geheimenisse. Jy het iets lelik in jou hart en jy saboteer God se boodskap of sy boodskapper. Die uiteinde van die gesindheid van ‘n moordgesie is geestelike of fisiese selfmoord. En of mens dit nou wil erken of nie, as jy sukkel om van jouself te hou, was daar een of ander stadium ‘n karaktermoordenaar in jou of in jou familie. Dis die waarheid. Daardie gogga moet skoert. Die gawe van onderskeiding is NIE die gawe van SUSPISIE nie. Hoor met jou hart, beoordeel aan die Skrif, behou ‘n gesindheid van liefde.

Die Ou Testament is ‘n fondasie en gevul met verhale sodat ons die Nuwe Testament kan verstaan. As ‘n seun of ‘n dogter ‘n nuwe liefde huis toe bring, dan wil die hele gesin gewoonlik weet:

 • Wat is jou naam
 • Waar kom jy vandaan
 • Wat se snaakse dinge het jou familie gedoen
 • Wat se gewoontes het jy
 • Vertel ons stories oor waar jy vandaan kom

Hierdie dinge is nodig om iemand se standpunt, persoonlikheid, uitgangspunte en karakter te verstaan, en om te weet in watter areas van die lewe hulle outoriteit het. Maar tussen gelowiges raak dit ‘n gestry en geskree oor die wet en die genade, die Ou versus Nuwe Testamentiese gelowiges, wie verstaan genade en wie loop met doppe op hulle koppe, en al sulke dinge. As Jesus iemand in die Amazone red, vra hy nie of hulle in die PPK kerk of by die Heilsleër is nie. Hy red hulle en gee hulle Sy Gees  wat hulle leer. Boem klaar. En hulle moet maar vir mekaar lief wees en liefde leer.

Om verkondigers van die Woord te kritiseer, is om God te ignoreer of te kritiseer. Hy salf mense soos Hy wil en waar Hy wil met ‘n boodskap soos Hy wil. As mens die Bybel wil ken, moet jy dit self lees. Van hoek tot kant. En dit gaan oorvertel. Dis die roeping. (Ef 4:11-13: En Hy het gegee, sommmige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus.

Baie mense ken nie die verlede, die hede en die toekoms uit mekaar nie. Hulle stel ook nie juis belang om iets daaroor uit te vind nie. Dis moeite en dis makliker om dit af te maak as outyds of vals. Die realiteit is dat God selfs praat deur die miertjies in die natuur. As ons nie hoor wat Hy sê, ongeag wie die boodskapper is en wat die omstandighede is nie, sal Hy ons verantwoordelik hou. Al voel dit vir jou die ou wat met jou praat jou laat dink aan jou kleinboetie met die mossiekuif wat alewig klikstories oor jou aangedra het.

KEN en SPAN JOU IN om profetiese openbaringsboodskappe te verstaan.

Dis God se boodskap aan my en jou. 😊

February – A Time for Courage and Action

woman playing electric guitar on top of rock formation

Richard Wilkins said: “Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears. Perhaps the greatest challenge you will ever face in life is the conquest of fear and the development of the habit of courage. Fear is, and always has been, the greatest enemy of mankind. When Franklin D Roosevelt said, “The only thing we have to fear is fear itself”, he was speaking about the emotion of fear, the cause of the associated anxiety, stress and unhappiness it brings. When we develop the habit of courage and unshakable self-confidence, a whole new world of possibilities opens to us.

Fortunately, the habit of courage can be learned, just as any other skill is learned. Fear is rooted in childhood conditioning and causes us to feel two types of fear: the fear of failure, (I can’t, I can’t, I can’t, I can’t), the fear of rejection (causing us to think I have to, I have to, I have to , I have to. )

We become preoccupied with thoughts of losing our money, our time, our emotional investment in a relationship. We become hypersensitive to the opinions of people, also possible criticisms from others, sometimes to the point where we withdraw and choose not to interact with others anymore. Yes, our fears, rather than our physical situations, can paralyze us, and hold us back from taking constructive action towards our dreams and goals. And then we forget that great dreams and great achievements were born out of seemingly impossible situations and circumstances.

It is normal to be concerned about your physical, emotional and financial survival. The courageous person is not the person who is unafraid. Mark Twain said: “Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. In the end, the courageous person is simply one who goes forward in spite of fear.

 • Have I not commanded you? Be STRONG and COURAGEOUS. Do not be AFRAID, do not be DISCOURAGED, for the Lord your God will be WITH YOU, WHEREVER you go. (Joshua 1:9 NIV)
 • Sometimes standing against evil is more important than defeating it. The greatest heroes stand because it is right to do so, not because they believe they will walk away with their lives. Such selfless courage is a victory in itself.
 • Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.
 • God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline.
 • Being terrified but going ahead and doing what must be done – that is courage. The one who feels no fear is a fool, and the one who lets fear rule him is a coward.
 • Courage is about doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared. Have the courage to act instead of reacting.
 • Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.
 • Who dares nothing, need hope for nothing.
 • Use your fear… it can take you to the place where you store your courage.
 • Wait upon the Lord be strong, and let your heart take courage. Courage is simply fear that has said its prayers.
 • Another word for creativity is courage 😊
 • What would life be if we had no courage to attempt anything?
 • Success is not final, failure is not final: it is the courage to continue that counts.
 • Fire tests gold, suffering tests brave men
 • The brave may not live forever, but the cautious do not live at all.
 • When Jesus overheard what was said, he told the synagogue leader, : “Don’t be afraid. Only believe”. NEVER be afraid of your situations. Things may not turn pink and dreamy, but God is on your side. And that means the devil is mortally scared.
 • Courage is very important. Like a muscle, it is strengthened by use.
 • He who loses wealth loses much, he who loses a friend loses more, but he that loses his courage loses all.
 • Courage conquers ALL things.
 • Its not the size of the dog in the fight. It’s the size of the fight in the dog.
 • What would life really be if no one ever needed to be an example of courage?
 • One of the greatest discoveries a man can make, one of his greatest surprises, is finding that he CAN do what he was afraid he COULD’NT do.
 • Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the little voice at the end of the day that says I’ll try again tomorrow.

“FEAR not, for I am with you. Be not dismayed, I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you.  (Isaiah 41:10 NIV)